Online Öğrenci Buluşmaları: Kısa Film Çekme ve Portfolyo Oluşturma

2164

Levent Yerleşkemizden lise IB DP 10 ve 11 TM Film dersi öğrencilerimiz, 7 Ocak Perşembe günü çevrim içi düzenlenen Virtual Student Meetings (Online Öğrenci Buluşmaları) etkinliğimizin ikincisinde 12. sınıf öğrencilerimizle bir araya geldiler.

IB Film öğretmeni Gonca Özmen’in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, davetli öğrencilerimiz 12 IB H sınıfından Eda Bekar ve Nur Güzeldere, etkili bir film portfolyosu hazırlama ve kısa film çekme konularında örneklerle çeşitlendirdikleri bir sunum yaptılar.

Konuk öğrencilerimiz, bireysel olarak hazırlamış oldukları portfolyo filmleri ve portfolyo raporları bağlamında deneyimlerini paylaştılar. Film dersinin içeriği kapsamında ürettikleri özgün sanatsal çalışmalarının güçlü ve geliştirilmesi gereken yanlarını detaylandırarak anlattılar. Bu süreçte kullandıkları araçlar ve programlardan, yaratıcılıklarını geliştirme yollarından, zaman planlamasında nasıl bir yol izlediklerinden bahsettiler. Ayrıca film dersinin görsel okuma, film analizi yapma, sinema tarihini ve akımlarını bilme, filmler ve yönetmenler arasında bağlantılar kurma, sanatsal yaratıcılığı besleme, yeni ifade yolları bulma ve anlatılmak istenenleri görsel bir dille anlatabilme becerisi benzeri kazanım ve katkılarından söz ettiler.

Film dersini almakta olan 10 ve 11. sınıf öğrencilerimizin sorduğu her bir soruya detaylı cevaplar veren, düşüncelerini örnekler ve uygulamalarla da destekleyen konuk öğrencilerimiz Eda Bekar ve Nur Güzeldere,  öğrencilerimizin kısa film çekme ve portfolyo oluşturma becerilerini geliştirmelerine yararlı olacak bir çalışma yürüttüler.