IBDP Öğrencilerimiz Extended Essay (Bitirme Tezi) Teslimini Kutladı

218

Levent Yerleşkemizde 11IB öğrencilerimiz, 14 Mayıs Salı günü, bir yıl boyunca emek verdikleri Extended Essay (Bitirme Tezi) teslimini kutladı.

IBDP kapsamında gerçekleştirdikleri zorlu ancak bir o kadar da geliştirici bir yolculuğu tamamlamaları açısından önem taşıyan bu kutlama sırasında 11IB öğrencilerimiz, notlar yazarak Extended Essay sürecine hazırlanan 10IB öğrencilerine de tavsiye ve önerilerde bulundu.

Extended Essay, IBDP’nin Önemli Bileşenlerinden Biri Olarak Öğrencilerin Birçok Beceri Kazanmalarını Sağlıyor

11IB öğrencileri, sürece başlarken ilgi duydukları ders alanlarını ve bu alanlarda çalışmak istedikleri konuları belirledi. Öğrencilerimiz, bireysel olarak çalıştıkları tez danışmanları ve Extended Essay koordinatörünün önerileri ve yönlendirmeleriyle, yıl boyunca yoğun bir araştırma ve yazma sürecine girdi. Bu süreç, hem akademik hem de kişisel ilgi alanlarını keşfetmelerini ve derinlemesine çalışmalar yapmalarını sağladı. Öğrencilerimiz; eleştirel düşünme, planlama, analiz ve sentez yapabilme, bağımsız araştırma yapabilme, zaman yönetimi ve öz disiplin gibi becerileri geliştirme fırsatı buldu.  Öğrencilerimizin yıl boyunca edindikleri bilgi ve deneyimler, sadece akademik hayatlarında değil, aynı zamanda yaşam boyu sürecek öğrenme ve gelişim yolculuklarında onlara rehberlik edecek değerli bir birikim oluşturdu.