Gençler Atatürk’ü Konuşuyor

1925

Tepeören Yerleşkemizden lise 10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz, 10 Kasım Atatürk’ü Anma günü kapsamında “Gençler Atatürk’ü Konuşuyor” adlı bir panel gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz bu paneli; “Atatürk ve Laiklik”, “Atatürk ve Kültür-Sanat”, “Atatürk ve Laiklik”, “Atatürk ve Kadın Hakları” alt başlıklarıyla değerlendirdi.

Öğrencilerimiz panelde, laiklik anlayışını sorgulayarak, Osmanlı tarihinden Türkiye Cumhuriyeti oluşana kadar olan süreçte varolan “laiklik” kavramını irdeledi. Laiklik kavramının başlıca unsurlarını anlattılar. Atatürk’ün Kültür-Sanat anlayışını incelerken, onun öğrencilik yıllarında tarihe merak sarmasından; Namık Kemal, Abdülhak Hamit ve Ahmet Mithat’ın eserleri yanı sıra Voltaire, Montesquieu, Rousseau gibi düşünürleri okumaya başladığı yıllardan bahsettiler. “Atatürk ve Kadın Hakları” konusunu ele alırken, Türk Medeni Kanununa değindiler. Türk toplumundaki aile yapısının medenileştirilmesinin önemi hakkında düşüncelerini paylaştılar. “Atatürk ve Devrim” paylaşımında ise Atatürk’ün Büyük Söylev’inden cümleler aktararak, elimizdeki en önemli kaynağın, rehber kitabın yalnızca Nutuk olduğunu söylediler.

Ardından öğrencilerimiz, “Bedri Rahmi gibi, Nazım Hikmet gibi, Sabahattin Ali gibi, Orhan Kemal gibi sanat ve düşünce adamlarının yeşerdiği kültür, uçsuz bucaksız bir gelenekler ve aydın zihniyetler bütünüdür. Bu kültür, bizim kültürümüzdür. Bu kültürü yaşatmamız ve ilerletmemiz gerekir. Çünkü insanların fikirlerini özgür bir biçimde paylaşarak, sorgulayarak yaşamadığı, farklılıkların ahengiyle bütünleşmemiş bir halk kompozisyonu, hiçbir zaman gelişmiş medeniyetler seviyesine ulaşamaz. Bu durumda geçmişin olumlu örnekleri analiz edilmeli, hatalarından ders çıkarılmalıdır. Gerçek yaşamak aslında budur.” söylemleriyle konuşmalarını bitirdi. Ardından soru-cevap bölümüyle panel sona erdi.