Düşle Düşme 2018 – 2019 Atölyeleri Başladı

3439

Tepeören Yerleşkemizde lise öğrencilerimizin kardeş okulumuz Cemil Türker Ortaokulundan gelen öğrencilerle birlikte gerçekleştirdiği, bu yılki teması “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” olan “Düşle Düşme” projemizin atölye çalışmaları 10 Kasım Cumartesi günü başladı.

 “Terakki Birikimini Paylaşıyor Programı* içinde yer alan “Düşle Düşme” projemiz, iki yıl önce okulumuzda “Çingene Pembesi Bir Düş” ismiyle düzenlenen ve geçen sene “Düşle Düşme” ismini alan sosyal sorumluluk projelerinin devamı olacak şekilde yapılandırıldı. Bu projede amacımız, akademik ve kültürel alanlarda doğal farklılıklardan oluşan eşitsizlikleri gidermek adına yeteneği olan ama geliştirmeye fırsat bulamamış temas halinde olduğumuz öğrencilere etkinlikler tasarlayarak sürdürebilir fayda sağlamak. Bu doğrultuda Tepeören Yerleşkemizde oluşturduğumuz atölyelerimizde öğrencilerimizin birikimlerini katılımcılarımızla paylaşacağı, akademik ve sosyal yetenek ve becerileri destekleyecek eğitimler planlandı.

Bu yılki projemizin amacı; katılımcı öğrencilerde toplumsal cinsiyet rollerinin tartışılmasını, kız ve erkek çocukların akademik ve kültürel alanlarda becerilerini fark etmelerini sağlamak; özellikle kız öğrencilerin yaşayabileceği olumsuzlukları yenme becerilerini geliştirmek ve eğitimcilik yapacak öğrencilerimizde de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan sorunları aşma yönünde çözüm üretme becerilerini geliştirmek.

Etkinliğimiz Lise Müdürümüz Ferhat Duçe’nin açılış konuşması ve ardından Sosyal Bilimler ve Felsefe Bölüm Başkanımız Mine Koçak Yalaz’ın toplumsal cinsiyet kavramını katılımcı öğrencilere tanıtan konuşmasıyla başladı.

Ardından, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisimizin rehberliğinde öğrencilerimizin yaptırdığı bir oryantasyon çalışmasında Terakkili öğrenciler ve katılımcı öğrencilerin tanışmasını ve kaynaşmasını sağlayan aktiviteler gerçekleşti. Daha sonra katılımcı öğrenciler, ilgi ve istekleri doğrultusunda 3 gruba ayrıldı ve atölye çalışmalarına yöneldi. Atölyelerin ilki olan bu buluşmada; Dans, Beden Eğitimi ve Fen Bilimleri atölyelerinde lise öğrencilerimiz ve katılımcı öğrencilerimiz hep birlikte yeni bilgiler öğrenme, bilgi aktarımında bulunma, deneyler ve sosyal aktiviteler yapma fırsatı buldu.

41 lise öğrencimiz, Kasım 2018 – Şubat 2019 tarihleri arasında Cemil Türker Ortaokulundan 35 öğrenciyle 4 kez buluşacak. Birlikte Yaratıcı Yazarlık (Edebiyat) Atölyesi, Fen Bilimleri Atölyesi, Sosyal Bilimler Atölyesi, Robotik Kodlama Atölyesi, Rehberlik Atölyesi, Dans Atölyesi, Beden Perküsyon (Müzik) Atölyesi, Land Art (Arazi Sanatı – Görsel Sanatlar) Atölyesi, Beden Eğitimi Atölyesi, Bilgisayar Atölyesi gerçekleştirecekler.

Koordinatörlüğünü Sosyal Bilimler ve Felsefe Bölümümüzden Iraz Yaşar ve Başak Salimoğlu ve Mine Koçak Yalaz’ın yürüttüğü projemizde lisemizden katılımcı öğrencilerimiz atölyeler için, ilgili bölümlerimizden öğretmenlerimizin rehberliğinde hazırlandılar: Robotik Kodlama Atölyesinde Lise Müdürümüz Ferhat Duçe sorumluluk üstlendi. Diğer atölyelerimizde; Psikolojik Danışmanlarımız Filiz Koçak ve Müge Kösoğlu, Kimya öğretmenimiz Aylin Günay Sarı, Fizik öğretmenimiz Sema Karayağmurlar, Beden Eğitimi öğretmenlerimiz Beyhan Uğural, Murat Kırbaç ve Koray Pozam, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Gamze Coşkun, Felsefe öğretmenimiz Iraz Yaşar, Coğrafya öğretmenimiz Başak Salimoğlu ve Sosyal Bilimler Bölüm Başkanımız Mine Koçak Yalaz, Plastik Sanatlar Öğretmenimiz John Dew, Müzik öğretmenimiz Ayhan Öztürk, Bilgi ve İletişim Teknolojisi öğretmenimiz Ekban Sarı sorumluluk aldı. Dans Atölyesinde sorumluluk öğrencilerimiz Zeynep Vehaplar (10C), Nil Nalçakan (10C), Duru Şan (10C), Eylül Uzunyayla (10C) ve Kaan Gülen’in (10B) oldu.

Birçok öğretmenimiz emek vermiş olmasına rağmen, projemizde esas olan, projenin genel koordinasyonu da dahil olmak üzere tüm atölyelerde öğrencilerimizin aktif olması ve eğitimci olmasıydı. Böylece, öğrencilerimiz bilgi ve birikimlerini başka öğrencilerle paylaşmanın yanında bir proje ve atölye yürütücülüğü konusunda da deneyim kazandılar. Birçok bölümümüzün katkısıyla çeşitli atölyeler hazırlandığı için projeye katılım gösteren öğrenci sayımız da oldukça geniş oldu ve böylece, proje okulumuzda yaygın bir hale geldi. Ayrıca, öğrencilerimiz sadece eğitici bir konumda yer almadılar, uygun atölyelerde, örneğin Dans Atölyesinde katılımcı da oldular ve bu sayede eğiten/eğitilen ilişkisi yerine ortak bir katılım süreci deneyimlemiş oldular.

Atölyelerimizdeki çalışma anlayışımızda bir vurgumuz da “Sürdürülebilirlik Anlayışı” oldu. Atölyeler, çok büyük bir altyapı veya maddi ihtiyaç duyulmaksızın ileriki dönemlerde de sürdürülebilecek şekilde tasarlandı; atölye içerikleri, Cemil Türker Ortaokulundan katılım gösteren öğrencilerin, atölyelerde edindikleri deneyimleri kendi okullarındaki arkadaşlarıyla paylaşabilecekleri şekilde oluşturuldu. Böylece, atölye sürecinde edinilen birikim kalıcı hale getirilmeye çalışıldı.

Projemiz bu yönleriyle, sosyal sorumluluk kavramını nasıl ele almamız gerektiğinin de ipuçlarını veriyor; her katılımcı süreci ortak bir şekilde organize etmiş oluyor ve süreç boyunca bilgi, beceri ve toplumsal ilişkiler konusunda ortak bir deneyim yaşıyor.

Atölye çalışmalarının sonuncusunda, bir değerlendirme bölümü de olacak ve tüm katılımcılar ürünlerini ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşacak.

Projenin sonuç etkinliği olarak 1 Mart’ta İstanbul’da sosyal sorumluluk çalışması yürütmekte olan diğer liselerden öğrencilerle “toplumsal cinsiyet ve sosyal sorumluluk” kavramının tartışılacağı bir çalıştay ve bu alanda çalışma yapan akademisyen ve uzmanlarla gerçekleştireceğimiz bir panel düzenlenecek.

*Terakki Birikimini Paylaşıyor; TERAKKİ’nin 1877’den beri oluşturduğu birikim, kültürel zenginlik, ilke ve aydınlığını gelecek kuşaklara taşımayı hedefleyen bir destek programıdır. Terakki Vakfı ve Okulları 2009 yılında hayata geçirdiği Terakki Birikimini Paylaşıyor Programı desteğiyle bilim, kültür ve sanat alanlarında eğitim dünyasını ve çevresini katkılarıyla zenginleştirme sorumluluğunu yerine getirmeyi amaçladı.

Bu program, Terakki Vakfı Okulları, çevre okullar ve sosyal sorumluluk taşıyan girişimlerle birlikte yapılan çalışmalarla gerçekleşir.