Dünyada Cumhuriyet ve Demokrasi

2209

Levent Yerleşkemizde lise 11. sınıf öğrencilerimiz, 24 Ekim Perşembe günü Prof. Dr. Hakan Yılmaz ile Terakki Vakfı Kültür Merkezi K2’de “Dünyada Cumhuriyet ve Demokrasi” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının bir parçası olarak Sosyal Bilimler ve Felsefe Bölümümüzün organize ettiği söyleşide Yılmaz, konuşmasına “demokrasi” ve “cumhuriyet” kelimelerinin kökenlerinden bahsederek başladı. Kavramın Yunancadan Romalılar tarafından Latinceye çevrilirken “republica” şeklini aldığını, İlk Çağ’da aynı anlamı taşıdığını, ancak her iki durumun da tüm halkın eşitliğini temsil etmediğini, kölelerin ve kadınların “vatandaş” sayılmadığını anlattı.

Yılmaz, konuşmasında dünya tarihin içinde, “cumhuriyet” ve “demokrasi” kavramlarının gerçekte çok yeni olduğu; devletlerin tarihinin 6 bin yıl öncesine uzandığını, ancak bu tarihin son iki yüzyıllık bölümü dışında “monarşi”ler tarihi olduğunu vurguladı. İnsanlığın bu uzun ve köklü monarşi tarihinin etkilerinden henüz tam anlamıyla sıyrılamadığını ifade etti. Özellikle siyasal ve ekonomik koşullar zorlayıcı olduğunda, toplumların yeniden monarşik yapı benzeri modellere ihtiyaç duyduğunu, 20. yüzyıl boyunca bunun birçok örneğinin yaşandığını açıklayan Yılmaz, konuşmasını modern bir cumhuriyet ve demokrasinin sahip olması gereken üç temel unsur üzerinde durarak sürdürdü: İş bölümü, dayanışma ve eşitlik.

Söyleşinin son bölümünde öğrencilerimizden gelen soruları yanıtlayan Yılmaz, öğrencilerimizin merak, duyarlılık ve yaklaşımından son derece mutlu olduğunu da belirtti.