Çatışmalara Barışçıl Çözümler Bulmak

698

Her iki yerleşkemizde ilkokul 4. sınıf öğrencilerimiz, 27 Mart Pazartesi günü “Çatışmalara Barışçıl Çözümler Bulmak” konulu söyleşide Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi Müdürü ve Yazar Fırat Güllü’yle buluştu.

“Gezegeni Paylaşma” disiplinler üstü teması kapsamında, çatışma ve barışçıl çözümler üzerine düşünmelerini; bu kavramların mutlu ve huzurlu yaşam ile ilişkisini fark etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen söyleşide Güllü, sahnede öğrencilerimizin çatışmalarla ilgili mizansenler yaratmasına katkı sağladı.

Güllü öğrencilerin, yaşanan problemlerin çözümünde çatışma aşamasına gelinmeden önce çözüm aranıp aranmadığını düşünmelerini istedi. Tüm dünyadaki barışın ortak sembollerinden bahsetti. Yaptıklarıyla tarihte yer etmiş, barışa gönül vermiş, çözüm odaklı tarihi kişiliklere ve onların barışa dair yaptıkları çabalara, eylemlere yer verdi.

Karşılıklı etkileşim içerisinde geçen söyleşide Güllü, öğrencilere çatışmalara barışçı yollarla çözüm üretmek için nelerin gerekli olduğu sorusunu yöneltti. Öğrencilerimiz bu sorulara kendi yaşantılarından verdikleri örneklerle; birbirini dinlemenin önemi, fikrimizi değiştirmenin gerekliliği, çatışmaları çözmede yaratıcılık ve sanatın yeri, çatışmaları çözemediğimizde hakemlik yapacak birilerinin gerekliliği üzerinde durdular.   Öğrencilerimiz çatışma ve barışçıl çözümler üzerine gerçekleştirilen bu söyleşide bu kavramların mutlu ve huzurlu bir yaşam ile ilişkisini kurdular.