Araştırıyorum, Öğreniyorum

2385

Her iki yerleşkemizden 5. sınıf öğrencilerimiz,  13 – 17 Nisan tarihleri arasında Sosyal Bilgiler dersi ‘Gerçekleşen Düşler’ ünitesinin “Bilgi Kaynaklarımız” konusu kapsamında akademik dürüstlük kavramına odaklanarak kütüphanede araştırma yaptılar.

Öğrencilerimiz “Arthur” isimli çizgi filmin, “Francine’in Ödev Hırsızlığı” bölümünün izlediler; emek hırsızlığı ve akademik dürüstlük kavramlarını tartıştılar, kütüphanemizin “Proje Hazırlama Rehberi” kitapçığını inceleyip, kaynakça yazdılar. Ardından, daha önceden belirlenmiş dört araştırma sorusuna göre gruplara ayrılan öğrencilerimiz,
seçtikleri konu başlığı ile ilgili kütüphane araştırması gerçekleştirdiler.

Öğrenci gruplarımız, çalışmalarının son aşamasında ve tüm bu öğrenmelerin sonuç ürünü olarak birer araştırma raporu hazırlayarak sınıftaki arkadaşlarıyla paylaştılar.