Yazıyorum, Oynuyorum

5655

Her iki yerleşkemizde 7. sınıf öğrencilerimiz, Sosyal Bilgiler dersinde 14 – 18 Eylül tarihleri arasında “İletişim ve İnsan İlişkileri” ünitesinde “İletişim Bir Sanattır.” konusunda yaratıcı drama teknikleri ile canlandırma etkinlikleri yaptı.

IMG_6253

Öğrencilerimiz kendilerine verilen cümlelerin kimler tarafından, hangi ortamda söylenmiş olacağını tahmin ederek, kısa senaryolar yazdı. Yazdıkları senaryoları yaratıcı drama teknikleri kullanarak sınıflarında canlandırdılar.

IMG_6334