Velilerimiz, Psikolojik Danışmanlarımızla Buluştu: Lise 101: Lise Ebeveynliği

135

Her iki yerleşkemizde 25 Ekim ve 2 Kasım tarihlerinde, 9. sınıf velilerimize yönelik olarak, “Lise 101: Lise Ebeveynliği” konulu konferanslar gerçekleştirildi.

Levent Yerleşkemizde Danışman Psikolog Gonca Baştuğ, Tepeören Yerleşkemizde Psikolojik Danışman Lora Kovancı’nın katılımıyla gerçekleşen konferanslarda; lise yaşamının öğrencilerin ruhsal, duygusal ve sosyal uyaranlar içerisinde kendilerini keşfetmeye devam ettikleri ve gelecek planlamalarını daha yoğun yaptıkları bir dönem olduğu ifade edildi.

Konferansta, 9. sınıfın son derece önemli bir sınıf düzeyi olduğu ve öğrencinin bu yolculukta kendi ihtiyacını tespit edebilmesi, öğrenme sorumluluğunu üstlenebilmesinin beklendiği belirtildi. Bu nedenle öğrencilerimizin, okula başladıkları ilk günden itibaren lisedeki sorumluluklarını üstlenebilmeleri için sınıf öğretmenlerimiz, akademik bölüm başkanlarımız, ders öğretmenlerimiz ile çeşitli çalışmalar yürütüldüğü belirtilirken, okulda yürütülen bu çalışmaların yanı sıra velilerle iş birliği içerisinde olmanın öneminden bahsedildi.

Konferansta, bireyselleşmeye ve ayrışmaya olan ihtiyacın en yüksek olduğu ergenlik dönemi hakkında bilgiler paylaşılırken, kendini inşanın getirdiği fizyolojik, biyolojik ve ruhsal değişimlere de odaklanıldı. Zaman zaman sancılı olan bu dönemde hangi davranışların “sorun” olarak nitelendirilebileceği, bu davranışlar gözlendiğinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ayrı bir başlık olarak sunuldu ve konunun bütünleyenleri içindeki yeri vurgulandı.

*Terakki Vakfı Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, eğitim ve öğretimin en önemli paydaşlarından birinin aile olduğu gerçeğinden yola çıkarak; aileleri, öğrencilerimizin akademik, sosyal, duygusal gelişimleri ile ilgili bilgilendirmek, iş birliği sağlayacak açık bir iletişim ortamı oluşturmak amacıyla belirli aralıklarla bilgilendirme toplantıları, seminerler ve konferanslar düzenler. Okul, aile ve çevre üçgeninde hayata hazırlamaya çalıştığımız öğrencilerimizle kurulan bağı güçlü kılabilmek için, Levent ve Tepeören yerleşkelerimizde farklı sınıf düzeylerindeki velilerimizle farklı konularda buluşmalar gerçekleştirilir.