Uzaktan Paylaşıyorum Semineri: Terakkili Öğretmenlerden Matematik Dersi Tasarımı

1845

Ortaokul matematik öğretmenlerimiz, 5. sınıf öğrencilerimiz için tasarladıkları “Örüntüler” konusuna ait çalışmayı, 9 Ekim Cuma günü Öğretmen Ağı platformunun desteklediği “Uzaktan Paylaşıyorum Seminerleri-2” de meslektaşlarıyla paylaştı. Çalışmanın tasarımını Tepeören Yerleşkemizden matematik öğretmenimiz Ahmet İlkay Beder, Levent Yerleşkemizden İlkay Duygu Karaarslan ve Pınar Samur yaptı.

Uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen matematik derslerinde öğrencilerimizin aktif bir şekilde derse katılmaları ve etkileşim içinde olmaları ön planda tutuluyor. Öğretmenlerimiz, bu doğrultuda hazırladıkları “Örüntüler” ders planında da öğrencilerimizin ön bilgileri hatırlamalarını, ön bilgileri ile yeni öğrenecekleri bilgileri


ilişkilen
dirmelerini sağlamayı ve anlamlı öğrenmeler oluşturmayı amaçlayarak kavram haritalarından faydalandılar.

Öğrencilerimiz, bu derste ritim ve dans içindeki örüntüleri fark edip çeşitli örnekleri inceleyerek günlük yaşam bağlantılarını kurdular. Somut materyallerle şekil örüntüleri ve bu örüntülere ait sayı örüntüleri oluşturdular ve sonraki adımları hesapladılar. Daha sonra kendi şekil örüntülerini oluşturan öğrencilerimiz, bu örüntüleri arkadaşları ile paylaştılar ve birbirlerinin örüntülerinin kurallarını buldular. Kriptoloji biliminden de faydalanarak örüntülerin yer aldığı şifreleri çözdüler.

“Örüntü ve Ritim” konulu bölüm öğretmenlerimizin hazırladığı video ile öğrencilerimiz; harfleri seslere, sesleri harflere dönüştürerek ilgi çekici örüntüler oluşturdular. Yapılan çalışmaları Google Jamboard, Canva, Padlet, Edpuzzle, Wizer.Me Web 2.0 araçlarını kullanarak gerçekleştirdiler.