Terakkili Öğretmenlerle “Yaratıcı Okurluk” ve “Çocuklar için Felsefe” Atölyeleri

1867

Yaratıcı Okurluk

Her iki yerleşkemizden Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerimiz ve Türkçe öğretmenlerimiz, 23 – 25 Ağustos tarihleri arasında Türk edebiyatı şair ve yazarlarından Onur Caymaz’la atölye çalışmasında buluştu. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzün organize ettiği bu atölye, Yaratıcı Okurluk üzerineydi.

Caymaz dört oturumda gerçekleştirdiği atölyede; yazmak için okumak gerektiğini, iyi okurun kötü yazardan daha önemli olduğunu vurguladı.

“Tarihin ilk okuru altı bin yıl önce üç beş keçiyi koyunu kaydedip hesap tutmak için kil tablete not düşmüştü. Hatırlamak için… Aynı zamanda ilk yazarımızdı o… Önce hatırlama duygusu, sonra iz bırakma, hatırlanma tutkusu.” diyen Caymaz, ilk oturumda “alfabe, harf, simge” temel başlığıyla John Berger’in G’sinden, Georges Perec’in hiç e harfi kullanmadan yazdığı La Dispiration’a; Ahmet Necdet Ç’sinden, Costa Gavras’ın Z’sine, Metin Eloğlu’nun Ğ’sinden, Âsaf Hâlet’in He’sine tüm alfabeyi ele aldı. İkinci oturum “kelime, dil, anlam” başlığındaydı. Caymaz bu oturumda; dilin ne olduğu, dil kusuru, dil bilinci; dilin başkalaşması, yerli yerinde kullanımı gibi önemli konularda düşüncelerini paylaştı.

Eğitimin ikinci gününde ilk oturum “cümle, metin, kitap” üzerineydi. “Gerçek bir edebiyat eserinde altı çizili cümle bulamayabilirsiniz.” diyen Caymaz; Oscar Wilde’ın, yapıtlarında en çok altı çizili cümle bulunan değerli bir yazar olduğunu vurguladı. Bunun yanında cümlenin herkes tarafından kurulamayacak bir yapı olduğunu söyledi. İkinci oturum “yazmak, edebiyat, okumak” üzerineydi. Okuma’nın tarihsel sürecine değinen Caymaz, “Okumak işe yarar mı? Türkiye’de okumak nasıl bir şeydir?” sorularından hareketle hangi kitapların, nasıl okunması gerektiğinden söz etti. Umberto Eco’nun ‘Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın’ Ursula K.Leguın’un ‘Mülksüzler’, Marcel Proust’un “Yakalanan Zaman’ Italıo Calvino’nun “ Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu” gibi pek çok yapıtı bu bağlamda ele aldı. Son olarak da “Yazmak öğretilebilir mi? Herkes yazabilir mi, yazar olabilir mi?” sorularından hareketle edebiyat dünyasından, sanat çevrelerinden örnekler verdi.

Çocuklar için Felsefe

Her iki yerleşkemizden Türkçe öğretmenlerimiz, 27 – 28 Ağustos tarihlerinde Ortaokul Türkçe öğretmenimiz Sezer Demir’in “Çocuklar için Felsefe (Philosophy for Children-P4C)” adlı öğretmen atölyesine katıldı.

Bu çalışmayla öğretmenlerimiz, Demir’den “Çocuklar İçin Felsefe” yaklaşımının temel ilkelerini dinledi, örnek metinler üzerinden birlikte felsefe soruşturmaları yürüttüler. Bu soruşturmalardan hareketle bu yaklaşımın uygulanması esnasında dikkat edilmesi gereken başlıklar üzerinde durdular. Atölyede, katılımcıların öğrenme ortamlarında uygulayabilecekleri oyun, etkinlik, metin ve yöntemler de yer aldı. Atölye, “Harry Potter ve Felsefe Taşı” adlı eserden alınan “Kelid Aynası” bölümünün katılımcılar tarafından çocuklar için felsefe yaklaşımında kullanılacak bir oturuma dönüştürülmesiyle sona erdi.