Terakkili Gençler TED İstanbul Ulusal X.Forumu’ndaydı

2230

Levent Yerleşkemizden lise öğrencilerimiz, 8 – 11 Şubat tarihleri arasında TED İstanbul X. Ulusal Forumu’na (TİUF) katıldı. İstanbul’dan ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcıların yer aldığı forumda ilk gün takım kurma çalışması, ikinci ve üçüncü gün komite çalışması ve dördüncü gün genel oturum yapıldı.

TED İstanbul Koleji son sınıf öğrencilerinin 10 yıl önce hayata geçirdikleri ve TED Kolejinin Beykoz yerleşkesinde düzenlenen forumda Terakki Lisesinden 11G sınıfından Esra Altın, Nazlı İlgen 11D sınıfından Maya Özçakır, Naz Şimşek, 12G sınıfından Selen Turan ve 12F sınıfından Büşra Seven yer aldı.

Forumda eğitim, kadın hakları, sağlık, ekonomi, güvenlik, sanat gibi konularda kurulan komitelerde düşüncelerini dile getiren öğrenciler yaşanan sorunlara çözüm önerileri sundu. Öğrencilerimizden Selen Turan (12G), yer aldığı eğitim komitesinde Türkiye’de çağa ayak uydurabilmek ve yaşadığımız toplumun nüfusuna yönelik en verimli eğitim sistemine sahip olmak için ne gibi çözümler üretilebilir sorusuna bağlı olarak düşüncelerini dile getirdi. Esra Altın (11G), sanat komitesinde görüşlerini dile getirdi. Sanatın öneminin günümüzde azalmış olmasının nedenleri üzerinde durulması gerektiğini vurguladı. Sanat etkinliklerinde satılan biletlerin ücretlerinin düşmesi gerektiğini söyleyerek çözüm önerisi getirdi. Nazlı İlgen (11F) medya komitesinde basın özgürlüğü üzerine konuştu.

Ülke gündeminde hep olan ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel sorunlara çözüm önerileri getirilen TİUF’ta öğrencilerimiz, grup çalışmalarıyla yeni fikirler üreterek karşı grubun tezlerine karşı kendi tezlerini savundu.