Terakkili Delegelerin JMUN 2016 Konferansı

2422

Levent Yerleşkemizden JMUN (Junior Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz, 11 – 12 Mart tarihlerinde SEV Okulları’nın düzenlediği “Sürdürülebilir Kalkınma” temalı JMUN 2016 konferansında Türkiye ve Venezüella’yı temsil etti.

Aou3cuyvtvTnMr2OI466WVPXYlre1JwYl70w8Zmu7cHN

İnsan Hakları, Sağlık, Çevre, Politika, Silahsızlandırma gibi çeşitli komitelerde aktif rol alan öğrencilerimizin ele aldıkları konulardan bazıları; “açlığın tüm dünyada sona erdirilmesi”, “kapsayıcı ve eşitlikçi eğitimin sağlanması ve yaşam boyu öğrenme imkanının herkes için teşvik edilmesi”, “cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının güçlendirilmesi”, “su ve sanitasyona erişimin sağlanması ve sürdürülebilir su yönetimi”, “düşük maliyetli, güvenli, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimin sağlanması”, “sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı bir toplumun teşvik edilmesi, herkes için adaletin sağlanması ve kurumların her seviyede etkili ve hesap verebilir hale getirilmesi”, “küresel işbirliklerinin uygulanması ve canlandırılması için gerekli araçların güçlendirilmesi”ydi.