Üç Boyutlu Görsellik İle Coğrafya Dersi

2774

9. sınıf coğrafya müfredatı içinde önemli bir yer tutan “Topoğrafya Haritaları” konusunda Terakki Öğrenme Geliştirme Merkezi (TÖGEM) uzmanlarımız ve coğrafya öğretmenlerimiz ortak bir proje geliştirdi. Üç boyutlu görselliği kullanarak öğrencilerimizin konuyu daha güçlü bir şekilde kavramasını sağlamak için yapılan bu çalışmada üç boyutlu yüzey şekilleri oluşturuldu.

Öğrencilerimizin görerek ve dokunarak aktif bir ders ortamında öğrenmesi için ahşap malzemelerle üç boyutlu yüzey şekillerinin oluşturulduğu bu çalışmada rehber uzmanlarından Gürcan Avcu bu görsellerin hazırlanmasına yardımcı oldu. 9. sınıf seviyesindeki tüm sınıflarda hedeflenen öğrenme ortamı sağlandı ve uygulama sonucunda yapılan ölçme-değerlendirme çalışmaları sonucunda konunun daha iyi anlaşıldığı belirlendi. Böylece yeni bir uygulama daha Terakki’de hayata geçmiş oldu.