Terakkili Delegeler Nijer’i Temsil Etti

1373

Tepeören Yerleşkemizden ortaokul JMUN (Junior Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz, 21 – 23 Mayıs tarihleri arasında KOÇ JMUNDP 2021 Konferansı’nda Nijer’in delegeliğini yaptı.

Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını simülasyon yoluyla öğretmeyi amaçlayan JMUN Kulübünde öğrencilerimiz, diplomat kimliğine girip araştırma, münazara ve yazı çalışmaları sonucunda sorunlara gerçekçi çözümler üretmeye çalıştılar. 12. kez JMUN Konferansına katılan kulüp öğrencilerimiz, KOÇ Okullarının çevrim içi düzenlediği konferansta “Kaos Zamanında Refaha Ulaşmak” başlığı altında açılan çeşitli komitelerde ülkeleri Görüş Bildirgesi ve Yasa Tasarısı hazırlanmasında etkin rol aldılar.

Öğrencilerimizin tartıştığı konular: Avrupa ülkelerindeki mülteciler ve göçmenler için sağlık hizmetlerine ücretsiz erişim sağlanması, Somali’de devam eden silahlı çatışmalarda sivil istismarının azaltılması, zorunlu göç durumunda göçmenler için iş fırsatları yaratılması, sivil karışıklık durumlarında medyada ifade özgürlüğünün sağlanması, sahte ilaçların dağıtımının ve üretiminin ortadan kaldırılması, temiz suya ücretsiz erişim sağlanması, gelişmekte olan küçük ada devletlerine sürdürülebilir enerji kaynaklarının sağlanması, soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşmenin uygulanması (Hırvatistan / Sırbistan), gelir açığı oranlarının yüksek olduğu ülkelerde eşitsiz gelir dağılımıyla mücadele için önlemler alınması ve Haiti’deki siyasi, ekonomik ve altyapısal kriz.