Edebiyat Derslerinden Dünyaya Bakış

1382

Her iki yerleşkemizden lise hazırlık sınıfı öğrencilerimiz, 24 Mayıs Pazartesi günü Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde öğretmenlerinin rehberliğinde ‘Edebiyat Derslerinden Dünyaya Bakış’ konulu bir etkinlik gerçekleştirdi.

Öğrencilerimiz, yıl boyunca sürdürülen edebiyat derslerinin kazanımları ve derslerde yürütülen çeşitli etkinlikler üzerinden edebiyatla kurdukları bağı ve edebiyatın dünyaya bakış açılarına katkısını değerlendirdikleri bir söyleşi yaptı. Yıl boyunca okutulan kitaplar, gerçekleştirilen metin analizleri, online müze ziyaretleri, film okumalar gibi pek çok etkinliğin kendilerine neler kattığını ölçüp değerlendirdikleri bir de anket düzenlenen öğrencilerimiz, duygu ve düşüncelerini anket sonuçları üzerinden somut verilerle yorumlama fırsatı buldular. Anket sonuçlarını analiz ettiklerinde öğrencilerimizin çoğunun dersler aracılığıyla edebi zevklerini geliştirdikleri, edebiyatla bağ kurdukları ve bu durumun kişisel gelişimlerine katkı bulunduğu yönünde sonuçlar ortaya çıktı. Yıl boyunca yapılan yazılı ve sözlü etkinliklerin, kendilerini ifade etme becerilerine büyük katkı sunduğundan da bahseden gençlerimiz, entelektüel dünyalarına bakma, onu besleme ihtiyaçlarını edebiyatla birlikte keşfettiklerini söylediler.

Ankette yer alan kısa yanıtlı soruya “Edebiyatla birlikte artık …….. bir insanım.” daha iyi, daha bilgili, daha açık görüşlü, daha iyimser, daha coşkulu, daha sorgulayıcı gibi cevaplar verdiler. Dünyaya bakış açılarını ve kendilerini bütünlüklü olarak değerlendirirken yanıtları tutarlı ve umut vericiydi.