Terakkili Delegeler JMUNDP Konferansında Danimarka ve Yemen’i Temsil Etti

2506

Her iki yerleşkemizden ortaokul 6 ve 7. sınıf JMUN (Junior Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz, 15 – 17 Mart tarihleri arasında Koç Okulları’nda gerçekleştirilen JMUNDP Konferansı’na katıldı. Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını simülasyon yoluyla öğretmeyi amaçlayan JMUN Kulübünde öğrencilerimiz, kulüp çalışmalarımız boyunca diplomat kimliğine girip araştırma, münazara ve yazı çalışmaları sonucunda sorunlara gerçekçi çözümler üretmeye çalıştılar.

Dokuzuncu kez JMUN Konferansı’na katılan kulüp öğrencilerimiz, “Ortaklık Kurmak: Dünyadaki Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Teşvik Etmek” başlığı altında açılan çeşitli komitelerde yer aldılar. Tepeören Yerleşkemizden öğrencilerimiz Danimarka’nın delegesi olarak, Görüş Bildirgesi ve Yasa Tasarısı hazırlanmasında etkin rol üstlendiler. Levent Yerleşkemizden delegelerimiz ise Yemen’i temsil etti. Ayrıca öğrencilerimiz Uluslararası Adalet Mahkemesi’nde de görev aldılar.

Tepeören Yerleşkemizden öğrencilerimiz UNICEF’te “Aile ve toplum bakımı uygulamalarını geliştirmek”, “Orta Afrika’da Sarı Humma Aşılarının Sağlanmasının Sağlanması” BM Kadın’da “Arap Ülkelerinde Kadına Yönelik Şiddete Son Verecek Tedbirlerin Uygulanması” ve “Kadınların Siyasette Kapsayıcılığını Sağlayacak Önlemlerin Alınması” BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nde “Özel Kalkınma Hedefi 3’e Ulaşmak İçin Uluslararası Bir Çerçeve Oluşturma”, “Sovyet Sonrası Devletlerde İnsan Kaçakçılığı İle Mücadele İçin Tedbirler Bulmak” ve Uluslararası Adalet Mahkemesi’nde “Pasifik Okyanusu’na Erişimi Müzakere Etme Zorunluluğu (Bolivya – Şili)”  konularını ele aldılar.

Levent Yerleşkemizden öğrencilerimiz Birleşmiş Milletler Silahsızlandırma Komisyonu’nda “Ateşli hafif silahların edinimindeki çoğalma oranının azaltılmasına yönelik yöntemlerin bulunması”, Birleşmiş Milletler Göçmen Hakları Komisyonu’nda “Şiddet, savaş ya da doğal afetler gibi sebeplerle ülkelerinden ayrılan ve göç ettikleri ülkelerdeki özel sektörde iş gücü olarak kullanılan göçmenlerin çalışma ve sosyal haklar konusunda dışlanmamasına yönelik önlemlerin alınması”, Birleşmiş Milletler Çevre Komisyonu’nda “Büyük resiflerde biyolojik çeşitliliği korumak ve sürdürmeye yönelik önlemlerin müzakere edilmesi”, Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Komisyonu’nda “Yasal sorunlarla ilgili tavsiyelerde bulunulması”,  Birleşmiş Milletler Kadın Hakları Komisyonu’nda “Arap ülkelerinde kadına yönelik şiddete kalıcı çözümler bulunulması”, Birleşmiş Milletler “Çocuklara Yardım Fonunda ise toplumsal ve aileye yönelik hizmetlerin geliştirilmesi” konularını tartıştılar.