Terakkili Delegeler JMUN 2015'teydi

2736

Levent Yerleşkemizden JMUN (Junior Model United Nations) Sosyal Etkinlik Kulübü öğrencilerimiz, dünya sorunlarının ele alındığı, Birleşmiş Milletler çalışmalarının simülasyon yoluyla öğretildiği MUN konferanslarından Koç Okullarının 20 – 22 Şubat tarihleri arasında düzenlediği JMUN 2015 konferansında Suudi Arabistan ülkesini temsil ettiler.

“Binyıl Kalkınma Hedefleri” konulu konferansta öğrencilerimizden Tibet Tunaboyu (7G), Can Yıldız (7F) BM Güvenlik Konseyinde; Kuzey Erkara (7F), Maya Kundakçı (7J) Uluslararası Adalet Mahkemesinde; Güneşhan Kıldıran (7K), Osman Yiğit Şenefe (6H), Barış Ertürer (7I), Cemre Akın (7G) ve Aslı Ayşe Kitapçı (7E) BM Genel Meclisinde görev aldı.

BM Genel Meclisinde öğrencilerimiz; “Herkes için evrensel ilköğretim sağlamak”, “Cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi”, “Çocuk ölümlerini azaltmak”, “Anne sağlığını iyileştirmek”, “Kalkınma için küresel bir ortaklık kurmak” konularını tartıştı.

Diğer JMUN konferanslarından farklı olarak müzakere sisteminin kullanıldığı konferansta öğrencilerimizin çoğu bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanarak, diğer müzakere finalistleriyle  “Birleşmiş milletlere üye olan bütün ülkelerin kürtajın güvenli ve yasal olması için yasama yapıp yapmamaları”, “İfade özgürlüğünü ihlal etmenin cezasının, terörizmin cezasıyla aynı olup olmaması”, “Birleşmiş milletler üye devletlerinde ötenazinin yasallaştırılıp yasallaştırılmaması” konularında kendi görüşlerini değil, onlar için rastgelen seçilen görüşü savunarak müzakere becerilerini geliştirdiler.