Terakkili Delegeler Almanya, Rusya ve Afganistan’ın Delegeliğini Yaptı

2960

TTMUN (Terakki Tepeören Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz, bu sene 7 farklı ülkeden, 49 okuldan gelen yaklaşık 750 öğrencinin katılımıyla 20 – 23 Şubat tarihleri arasında Koç Okullarında gerçekleşen MUNDP (Model United Nations Development Program) konferansına katıldı. Birleşmiş Milletlerin simülasyon yoluyla öğretildiği, dünya sorunlarının ele alındığı MUNDP’20 konferansının bu yılki teması “Arap Devletleri” oldu. Terakkili delegeler bu konferansta AlmanyaRusya ve Afganistan ülkelerini  temsil etti.

Öğrencilerimizden Utku Egemen Umut (10A) Tarihi Komitede Al-Hafiz olarak yer alırken, Cansu Köseoğlu (11C) Uluslararası Adalet Divanı’nda (ICJ) jüri oldu. Ayrıca Ergün Açıköz (12A) BM Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (UNESCO) komitesinde oturum başkanlığı görevini yürüttü.

MUNDP’20 konferansı öncesinde öğrencilerimiz, takım kaptanları liderliğinde birçok toplantı yaparak temsil edilecek ülkeleri araştırarak ülke raporlarını hazırladılar. Daha sonra konferans süresince tartışılacak olan gündem maddeleri araştırılarak sorun tespiti ve çözüm önerileri üzerine çalışmalar yaptılar. Komite oturum başkanları tarafından hazırlanmış raporları incelediler. Bu çalışmalar sonucunda öğrencilerimiz yasa tasarı taslaklarını oluşturmaya başladılar.

Konferans süresince öğrencilerimiz, kulis çalışmalarını tamamlayarak hazırlamış oldukları yasa tasarı taslaklarını diğer katılımcılarla paylaşarak daha gerçekçi ve uygulanabilir çözümler araştırdılar. Gerekli oy çokluğunu sağlayan öğrenciler tasarı taslaklarını onay kurulundan geçirdikten sonra komitelerinde tasarı başkanlığı yaptılar. Uzun ve hararetli tartışmalar, kürsü konuşmaları yaparak tasarılarını savunmaya çalışan öğrencilerimiz, oldukça başarılı bir takım çalışması da sergileyerek tasarılarını komite oylamasından geçirmeye çalıştılar.

Genel Kurul Komiteleri ve Tasarı Başkanları

Genel Kurul komitelerinde yer alan 18 öğrencimiz görevlerini başarıyla yerine getirerek, belirlenen gündem maddeleri üzerine yapmış oldukları çalışmaları komite içinde paylaştılar ve çözüm önerilerine katkıda bulundular.

10 öğrencimiz ise hazırladıkları yasa tasarı taslaklarını geliştirerek komitelerinden yeterli imza toplamayı ve tasarı başkanı olmayı başardı ve yasa tasarılarını tartışmaya açmaya hak kazandılar:

BM Silahsızlandırma Komitesi (UNODA)

Seza Hasibe Bayat (10A) “Mermi silahlanma yarışını önlemek için yaygın balistik mermi kullanımını durdurmak” ve Efe Özyılmaz (9A) “Ulusal ordudan Milis kuvvetlere olan güç kayması durumunun incelenmesi”

BM İnsan Hakları Yüksek Komisyonu (OHCHR)

Merve Kaya (HzB) “Medyada basın özgürlüğünün savunulması” ve Yusuf Deniz Çelik (9C) “Suudi Arabistan’da yerel yasanın kabulüyle gelişen ırksal ayrımcılığın incelenmesi”

BM Politika ve Barış Meseleleri Departmanı (UNDPPA)

Berke Çurku (9D) “İsrail-Filistin çekişmesini çözmek için politik müzakerelerin geliştirilmesi”, İbrahim Taha Salta (9A) “Afganistan’da gelişmeyi ve güvenliği sağlamak için bölgesel iş birliği ve uzlaşma sağlanması” ve Efe Utku Ural (9D) “Irak’ta insan haklarının korunması ve politik sorumluluğun hafifletilmesi”

BM Mülteciler Yüksek Komisyonu (UNHCR)

Irmak Yılan (10D) “İnsan ticaretini ve mülteci kaçakçılığını önlemek için bir sistem oluşturmak” 

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (UNESCO)

Eren kilerci (12A) “Kültürel mirasları bölgesel çatışmalardan doğacak olan yıkımlara karşı korumak”

BM Endüstri Gelişimi (UNIDO):

Ayşe Duru Karaduman (9D) “Bölgesel çatışma alanlarındaki doğal kaynakların kötüye kullanımını durdurmak” 

Seza H. Bayat (10A), Efe Utku Ural (9D), Irmak Yılan (10D) ve Eren kilerci (12A) hazırlamış oldukları yasa tasarı taslaklarını komitelerinde birçok başarılı kürsü konuşmaları ve kulis çalışmaları yaparak oy çokluğu ile geçirmeyi başardılar.

Özel Komiteler ve Tasarı Başkanları

BM Güvenlik Konseyi (UNSC)

Bu yılki gündem maddeleri “Lübnan’daki politik huzursuzluğu gidermek için önlem almak”, “Sudan’daki durum” ve “Yerel hükümetlerin teröristleri finanse etmesini durdurmak için çalışma yapmak” olarak belirlenen BM Güvenlik Konseyinde 4 öğrencimiz yer aldı.

Ata Özdoğru (10D), Cemre Göç (10IBFM), Alara Topatan (9C), ve Efe Dündar (9B) toplamda 9 öneri sundu ve 4 tanesini oy çokluğu ile geçirdiler.

Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC)

Ramazan Bartu Günal (9A) “İsrail’in Filistin üstündeki ekonomik kısıtlamaları sorunu”, ve “Su yönetimi ve endüstriyel harcanma kontrolüyle çevrenin korunumunu sağlamak” gündem maddeleri üzerine hazırlamış olduğu yasa tasarı taslaklarını komitesinde yeterli oy toplayarak tartışmaya açmaya hak kazandı.

Arap Ligi (The Arap League)

MUNDP’20 nin bu yılki temasını oluşturan Arap devletleri özel komitesinin gündem maddeleri “Gazze’de ekonomik bağımsızlık için çalışma yapmak”, “Suriye’de barışçıl ve demokratik politikaya geçiş sağlamak” ve “Libya’daki çatışma için politik önlemleri almak” olarak belirlenmişti.

Arap Ligi komitesinde yer alan Baran Büngül (10D), Yiğit Alp Ekşi (10D) ve B. Alya Can (HzA) toplamda 6 öneri sundu ve 3 tanesini oy çokluğuyla komitelerinden geçirdi.

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ)

Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ın taraf olduğu “Her çeşit ırksal ayrımcılığı gidermek adına uluslararası sözleşme başvurusunun tartışıldığı Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) jüri olarak görev alan Cansu Köseoğlu (11C) görevini başarıyla yerine getirdi.

Tarihi Komite (HC)

İkinci Haçlı Seferi” temalı Tarihi Komitede Al-Hafiz olarak görev alan Utku Egemen Umut (10A) görevini başarıyla yerine getirdi.

Terakkili Delegeler MUNDP’20 Konferansıyla ilgili izlenimlerini şu şekilde paylaştı:

TTMUN Kulübünde beş yıldır aktif görev alan Ergün Açıköz (12A)  konferans sonrasında duygularını, “MUN benim için bir etkinlikten çok daha fazlası oldu. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı birçok konferansa katıldım, farklı komitelerde farklı görevler aldım ve yeni insanlar ile tanışıp birçok arkadaşlıklar kurdum. Sayısını hatırlayamadığım kadar çok gündem maddesi, küresel sorunlar üzerine araştırmalar yaptım, kararname taslakları hazırladım, raporlar hazırladım, olaylara farklı ülkelerin gözüyle bakmaya çalıştım, sadece kendi görebildiğim açıdan değil, sorunlara farklı açılardan bakmaya çalıştım. Fikirlerimi, çözüm önerilerimi paylaşırken acaba hangi yönlerden eksik kaldığımı, karşı tarafın benim önerimin neresini yetersiz bulabileceğini düşünmeyi, kendimi eleştirmeyi, sorgulamayı öğrendim. Bu benim hayata bakış açımı değiştirmeme ve geleceğimi şekillendirmeme çok yardımcı oldu. BM Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (UNESCO) oturum başkanı olarak görev aldığım MUNDP’20 konferansında, MUN kariyerime birlikte başladığım arkadaşlarım gibi aramıza daha sonra katılanların da birbirimize ne kadar çok şey kattığımızı bir kez daha anladım. Bu süreçte yanımda olan tüm arkadaşlarıma ve bizlere destek olan danışman öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum.”

Bu yıl TTMUN Kulübüne ilk kez katılan ve ilk görevini MUNDP’20 konferansında alan B. Alya Can (HzA), “Konferans öncesinde hem çok heyecanlıydım hem de çok korkuyordum. Konferansa hazırlanırken takım arkadaşlarımla birçok kez ortak çalışmalar yapmış, danışman öğretmenlerimizle defalarca toplantı yaparak hazırlanmaya çalışmış olmama rağmen hiçbir şey kafamda tam net değildi. Hazırlık öğrencisi olduğum için konferansı takip etmekte ve düşüncelerimi ifade etmekte zorlanacağımı düşünerek çok geriliyordum. Konferans başladığında ilk gün kendimi bir an sağanak yağmur altında şemsiyesiz kalmış gibi hissettim. Her şey çok hızlı ilerliyordu ve ben kime ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemedim. Daha sonraki günlerde biraz daha rahatladım ve birçok yeni kelime öğrenmeye başladığımı ve benim de söyleyecek sözlerimin olduğunu fark ettim. Her ne kadar bu konferansta istediklerimi yapamamış olsam da bir sonraki konferansı sabırsızlıkla bekliyorum.” sözleriyle düşüncelerini ifade etti.