Terakki’de İnsan Hakları Söyleşileri

3629

Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Tepeören Yerleşkemizden ortaokul 8. sınıf öğrencilerimiz, 9 Aralık Cuma günü velimiz Avukat Teoman Koçak’la; Levent Yerleşkemizden öğrencilerimiz ise 12 Aralık Pazartesi günü Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’yla buluştu.

insanhaklarısöyleşileri

Söyleşiden önce öğrencilerimiz, bu yıl “İnsan Haklarını Selamlayan Öyküler ve Şiirler – Özgürlük” adlı kitabı okurken “birlikte yaşama, adalet, hoşgörü, dayanışma, özgürlük, farklılıklara saygı, ön şartsız kabul” gibi kavramları irdeledi. Kitapta her öykü ve şiirin sonunda yer alan “İnsan Hakları Beyannamesi”nin bir maddesini inceledi. Ardından, bu öykü ve şiirlere yönelik okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanına yönelik çalışmalar yaptı.

Öğrencilerimizin insan haklarını farklı bakış açılarından görmelerini ve dinlemelerini sağlamak için düzenlenen söyleşilerde konuklarımız; insan haklarının ortaya çıkışı, yaşam hakkı, kadın hakları, eğitim hakkı, çocuk hakları, engelli hakları, basın özgürlüğü, farklılıklara saygı konularından bahsetti ve öğrencilerimizin merak ettikleri soruları yanıtladı.

metinfeyizoğlu