Terakki Tepeören MUN Kulübümüzün İlk Konferansı

2899

TTMUN (Terakki Tepeören Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz, dünya sorunlarının ele alındığı, Birleşmiş Milletler çalışmalarının simülasyon yoluyla öğretildiği MUN konferanslarından ilkini 26 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdi.

8 ayrı komitede yer alan Terakkili delegeler, Özel Koç Lisesi’nin düzenlediği MUNDP (Model United Nations Development Programme) 2015 konferansında Somali ve Yunanistan’ı temsil etti.

Arap devletlerinin ana gündemi oluşturduğu konferansta öğrencilerimiz; Birleşmiş Milletler Enerji Komitesi, BM Endüstriyel Kalkınma Örgütü, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Gıda ve Tarım Örgütü, BM Silahsızlanma Ofisi, Dünya Sağlık Örgütü, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nde yer aldı.

Öğrencilerimiz; petrole alternatif enerji kullanımı, körfez bölgesinde petrole olan bağımlılığın azaltılması, Ortadoğu ülkelerinde ticaretin liberalleştirilmesi, Ortadoğu ekonomisindeki yolsuzluk konuları, Türkiye ve Lübnan’da bulunan Suriyeli göçmenlerin durumu, Doğu Kudüs’teki İsrail yerleşkelerinin durumu, Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya olan yasa dışı göçün engellenmesi, kadın girişimcileri desteklemek için mikro kredi kullanımı, Ortadoğu bölgesinde ithal ürün kullanımının sınırlandırılması, Ortadoğu’daki çatışma bölgelerinde gıda güvenliğinin sağlanması, Ortadoğu’daki terörist gruplarla mücadele, İslam devletlerinin silahsızlandırılması, terörist grupların uyuşturucu satışı üzerinden gelir elde etmelerinin engellenmesi, hafif silahların yasa dışı satışının yasaklanması, Ortadoğu’daki tıbbı malzeme ve sağlık servislerinin arttırılması gibi birçok konuyu tartıştı.

9A sınıfı öğrencilerimiz Selin Avcı ve Uras Efe Kahya, Gıda ve Tarım Örgütü’nde üç gündem maddesinde de tasarı başkanlığı unvanı alıp, tasarı maddelerinden ikisini komitelerinden başarıyla geçirdiler.

9A sınıfı öğrencimiz Arda Aksakal, konferans sonrası duygularını şu sözlerle ifade etti: ”MUN benim için sonu olmayan bir yola benziyor. Birçok insanla tanıştım, onlarla önemli konuları tartışma fırsatı buldum. Ayrıca yasa tasarı başkanı olmak, 500 kişinin önünde İngilizce konuşma yapmak ve sorular sormak kendime olan öz güvenimi artırdı.”