Sunum ve Atölye Çalışmamızla Uluslararası Yabancı Diller Konferansındaydık

3058

Levent Yerleşkemizden Yabancı Diller Koordinatörümüz Matthew Benton ve English Language Teaching (ELT) Akademik Uzmanımız Burcu Çubukçu, Avrupa Dil Eğitimi Kalite Denetim Konseyi’nin (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services – EAQUALS) 27 – 29 Nisan tarihleri arasında Letonya’da düzenlediği uluslararası yabancı diller konferansına sunum ve atölye çalışmasıyla katıldı.

Letonya’nın Riga şehrinde düzenlenen konferansta Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı (Common European Framework for Language Learning – CEFR) yazar ve danışmanlarından Brian North ve Richard Rossner gibi konuşmacılarla farklı ülkelerden katılımcılar yer aldı.

Benton “Crafting a CEFR based Curriculum: A Turkish K12 Case Study” adlı bir sunum, Çubukçu ise “Connecting Students to Learning: Differentiated Instruction” başlıklı bir atölye çalışması yaptı.

Benton sunumunda Terakki Yabancı Diller müfredatının oluşum sürecinden ve CEFR kazanımlarının Türkiye’de Terakki Vakfı Okulları özelinde yabancı dil derslerinde tüm seviyelerde nasıl şekillendirildiğini ve kullanıldığını örneklerle anlattı. Bu sunuma katılanlar arasında olan programın yazarlarından Brian North, Türkiye’deki bu örnek kullanımla ilgili edinmiş olduğu bilgi için memnuniyetini dile getirdi. Özellikle yazarlar olarak teoride şekillendirilen ve kendilerinin oluşturmuş olduğu programların pratik hayatta nasıl ve ne şekilde yer aldığını görmenin öneminden bahsetti.

Çubukçu, atölye çalışmasında katılımcılara farklılaştırılmış öğretimin yabancı diller müfredatında yer almasının öneminden bahsederek, bu öğretim tekniğinin planlarda nasıl yer alabileceğini çeşitli örneklerle gösterdi. Bu çalışmada katılımcılar, planlarını hazırlarken farklılaştırılmış öğretim tekniklerinin kullanmasına yönelik grup çalışmalarıyla eğitimi tamamladılar.

Ayrıca konferansta yabancı dil öğretiminin uluslararası alanda son gelişmeler ışığında ele alındığı sunumlar dahilinde Brian North, CEFR ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Bunun yanı sıra, EAQUALS’ın yönetim kurulu üyeleri ve başkanları yabancı dil öğretiminin bugünü ve geleceği hakkında bilgilendirici sunumları ve atölye çalışmalarıyla katılımcılarla buluştular.