Osmanlı Beyliği Sahnede

2070

Levent Yerleşkemizden 7. sınıf öğrencilerimiz, 17 – 21 Kasım tarihlerinde Osmanlı Devleti’nin siyasi bir güç olarak ortaya çıkışını etkileyen faktörleri sorgularken, “Osmanlı Beyliği Sahnede” adlı sınıf içi drama etkinlikleri gerçekleştirdi.

Öğrencilerimiz, 13. yüzyıl başlarında Anadolu ya da Balkanlarda yaşamış Bizanslı, Bulgar, Rum, Türk vb. kökenli kişilerin rolüne büründü. Yere çizilen bir harita üzerinde rollerini canlandıran öğrencilerimiz, tarihteki yaşanan olayları ve olguları daha iyi kavrama fırsatı buldu.

Bu etkinlik ile öğrencilerimizin, tarihsel empati, zaman ve mekanı algılama, sorgulama yapabilme becerileri gelişti.

Kasım 2014