Okula Nasıl Hazır Olunur

2186

Çocuklar okula başlarken, okul ortamının onlar için anlamlı, mutlu ve yaratıcı deneyimlerle dolu bir yer haline gelebilmesi zihinsel olarak hazır olmalarının yanı sıra, duygusal ve sosyal olarak da hazır olmalarına bağlı. Okula başlama dönemini öğrencilerimizin ve velilerimizin daha kolay geçirebilmeleri için Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimiz 8 Eylül’de Terakki’de birinci sınıfa başlayan öğrencilerimizin velilerine “Okula Hazır Olmak” konulu bir konferans düzenledi.

Bireysel farklılıklara uygun sınıf içi etkinlikler konusunda ilköğretim okulu sınıf öğretmenlerine yönelik çalışmaları, düşünme becerileri eğitim programları, yaratıcılık dersi için içerik çalışmaları, öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için program oluşturma çalışmaları, okul olgunluğu ve okula hazırlık programlarını destekleme konularındaki çalışmaları bulunan İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tamer Ergin, 4+4+4 yasasıyla birlikte bu yıl zorunlu olarak birinci sınıfa başlayan çocukların ebeveynlerine çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerinin nasıl destekleneceğini ve okul olgunluğunun nasıl kazandırılacağını anlattı.

Ergin, birinci sınıf öğrencilerinin büyük kas motor gelişim, küçük kas motor gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişim, sosyal ve duygusal gelişim alanları ile ilgili detaylı bilgi verdikten sonra bu alanlarda çocuklarını nasıl destekleyebileceklerini çeşitli örneklerle aktardı. Küçük kas ve büyük kas gelişimini desteklemek için açık alanlarda daha çok aktiviteye olanak sağlanması, ev içi düzenlemelerin çocuğun yaş düzeyine uygun oluşturulması gerektiğini belirtti.

Ayrıca bilişsel gelişimi desteklemek için ise çocuğun zengin materyallerle karşılaşmasının önemine değinen Ergin, bu dönemde velilerin çocukları ile geçirecekleri zaman diliminin ve sohbetlerin okul başarısı için ne kadar önemli olduğundan söz etti. Konuşmacımız, çocuklardan beklentilerin minimum düzeyde tutulmasınında çocukların özgüvenini artırıcı bir etken olacağını söyledi.