Evsel Atıkların Geri Dönüşümü Projesi

3611

Projenin Önemi:

İnsan nüfusunun artması ve şehirlerin giderek büyümesi özellikle evsel atıkların gün geçtikçe artması, bu atıkların doğada yok olmasının yüzyıllar alması öğrencilerimizi harekete geçirdi. Çevre olgusunun önemini fark eden bireyler olarak “Evsel Atıkların Geri Dönüşüm Projesi”ni gerçekleştirmek istediler.

İkinci sınıf öğrencilerimiz ve öğretmenleri Terakki Öğrenme Geliştirme Merkezi Program Geliştirme Uzmanımızın birlikte çalıştıkları bu proje ile organik atıkların diğer çöplerle birlikte çöp kutusuna atılması yerine organik çöpe atılmasının sağlayacağı faydaları öğrendiler. Sağlıklı çevrede sürdürülebilir bir yaşam için acil olarak ele alınması gereken “Evsel atıkların organik bölümünün nasıl geri dönüştürülebileceği” konusunu alışkanlık haline getiriyorlar.

Sürekli odaklanılan geri kazanılabilir ambalaj atıklarının oranı %20’lerde kalırken, %60’lar seviyesinde olan çok daha önemli bir oran ise evsel atıklara ait. Evsel atıkların toplanması, ayrıştırılması belediyelere ve kamu kuruluşlarına önemli yükler bindirmekte. Bu yöntemle, evsel atıkların yerinde komposta tabi tutulması evsel atıkları azaltacak. Daha az evsel atık belediyeler üzerinde daha az çöp yükü ve daha az çöplük alanları anlamına geliyor.

Özellikle başta Amerika olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri bu konuda çalışıyorlar. Bu çalışmalar ilköğretim düzeyindeki birçok okulda da uygulanıyor. Evsel atıkların geri dönüşümü için yapılan, İngilizce’de ‘backyard composting’ ve ‘balcony composting’ olarak geçen kompost işleminin anlamı, bahçede ve balkonda organik çöplerden kompost yani humusça zengin organik toprak üretilmesi. Bu işlem için ise “kırmızı solucanlar” kullanılmakta. Doğada yok olması yüzlerce yıl alan evsel atıkları kırmızı solucanlar birkaç ay içinde yiyerek gübreye çevirebiliyor.

Bu geri dönüşüm projesi ile çöp kovasının içerisindeki çöpleriniz 3 gün içerisinde gürültüsüz, kokusuz ve bir o kadar da organik bir gübreye çevriliyor. Amerika’nın California eyaletinde bir günde ortaya çıkan 400 ton evsel atık, 200 ton solucan tarafından birkaç gün içinde yenilerek gübreye çevriliyor.  Yaklaşık 40 yıldır ABD’de ve birçok Avrupa ülkesinde üretilmekte ve kullanılmakta olan solucan gübresi havayı, toprağı kirletmiyor, üretimde yüzde 50’lere varan artış sağlıyor. Solucanlar sindirim sistemleri içinde sentezledikleri antibiyotik nitelikli yapıları, amino asiti ve vitaminleri dışkılarına karıştırarak gübrenin biyolojik aktivitesini artırıyorlar. Böylece bu gübreyle beslenen bitkilerin sağlıklı ve hızlı gelişmeleri sağlanıyor.

Sözü edilen bu biyolojik stimulatörler diğer hayvansal gübrelere oranla 100 kat daha fazla. Kimyasal gübrelerde ise hiç bulunmuyor. Solucan gübresi sebzelerde %30-50 daha yüksek verim sağlıyor, üzümlerde erken hasat sağlayarak kaliteli ve orijinal ürünlerin piyasaya erken girmesine olanak tanıyor.