Öğrenciler Küresel Sorunların Farklı Boyutlarını Düşünüyor

2286

[tag-cloud-fx][/tag-cloud-fx]
Küresel dünya insanı, sürekli değişen ve gelişen bir anlayışla hayatın büyük resmini merakla keşfetmeye devam ediyor; zaman tünelinde geçmiş, bugün ve gelecek bilinciyle kendisini ve çevresini anlamaya çalışan birey, zihnindeki resmi boyutlandırarak renklendiriyor. Böylece bütünleştirici bakış açısı olan uluslararası zihniyet, kişinin algısını iç ve dış dünyasına açarak düşüncelerini evrimleştirmeye başlıyor.

Teknolojik ilerlemelerin yarattığı ekonomik, sosyal ve çevresel sonuçlar nedeniyle kökten değişime uğrayan günümüzdeki insan yaşamında, bireyin ileri görüş yetisine ihtiyacı var. Dünyanın dinamik yapısı karşısında oluşan ileri geleceği kestirebilme, geçmiş zamanı arka plana atmadan farkındalıkla yürümeyi gerektiriyor; değişimin içindeki karmaşayı, çeşitliliği görebilmek ve anlayabilmek de, her bir adımın bilinçli olarak atılmasını sağlıyor.

Geçmişe yönelik eğitim modellerinden farklı olarak Terakki, öğrencilerini belirsiz bir serüvene karşı cesaretlendirmeyi sürdürüyor ve International Baccalaureate (IB www.ibo.org ) eğitim programında da olduğu gibi, öğrencilerinin ben-merkezciliğin giderek azaldığı küresel dünyada tüm insanlığı ilgilendiren sorunları araştırıp ortaya çıkarmalarını, çözüm odaklı düşünmelerini destekliyor.

Dünyada sürekli devam eden bir hareketlilik var ve insan ile doğa arasındaki ilişki bu hareketlilikle beraber değişiyor; yüzyıllardır insanoğlunun doğa üzerindeki hakimiyetini göstererek kendi amaçları doğrultusunda onu şekillendirmeye çalıştığını ve endüstri çağında toplumların doğadaki zenginlikten faydalandığını biliyoruz. Ancak doğa ile insan arasındaki bu ilişki etkileşime dönüşmeye başlıyor ve birey, eylemlerinin küresel sonuçlar doğurduğunun farkına zamanla varıyor.

21. yüzyıldaki insan nüfusu ve teknolojik gelişmelerdeki artışın ekosistem üzerinde yarattığı baskı, toplum ile çevre arasındaki bağın sürdürülebilir bir yaşam üzerinde güçlenmesi için önemli bir sebep. 1990 yıllarında uluslararası alanda kabul edilmiş bir yaklaşım olan “sürdürülebilir kalkınma”, bugünün insanlarının ihtiyaçlarını karşılaması ve bunun da gelecekteki insanların ihtiyaçlarına engel olmaması anlamına geliyor.

Ülkelerin tek başına altından kalkamayacağı küresel problemler, milletlerin uluslararası bir dayanışmaya gereksinim duyduğunu ortaya çıkarıyor. Yeryüzünde her canlıyı etkileyen çevre kirliliği, küresel ısınma ve iklim değişikliği, hayvan ve bitki türlerinin azalması, ozon tabakasının incelmesi, küresel yoksulluk, hastalıklar, göçler, savaşlar ve ayrıca insan haklarının tehdit altında olması gibi küresel birçok olumsuzluk dünyayı kuşatmış bir halde. Dışarıdan çevremizi saran bu negatif gelişmelerin en aza indirgenmesi ve yok edilmesi için de küresel işbirliğinin sağlanması gerekiyor. Ancak unutmamak gerekir ki, küresel işbirliğinde çözüm yollarını birleştiren en önemli ayrıntı, toplum bireylerinin tutum ve davranışlarını etkileyen insan haklarında yer alıyor. İnsan hakları ise evrenselliği yaratarak bireyleri farklılıklarıyla beraber aynı noktada buluşturuyor ve etik, adalet ve onur ilkeleriyle doğasını korumaya çalışan insanoğlu, dijital dünyanın sunduklarıyla küresel dünyada bir arada olma isteğini paylaşıyor. Her zaman ve her koşulda insanın değerli olması, dünya vatandaşlarına küresel bir vicdan sunuyor. İnsan haklarının duygusal ve etik bir parçası olan empati ile bireyler, dünyadaki gerçek hikayelerle tanışıyor  ve hakların nasıl ortaya çıktığına tanıklık ediyor.

Terakki, çevreci yaklaşımla sürdürdüğü çeşitli projeleri ve International Baccalaureate eğitim modelinin de sahip olduğu aynı bakış açısı ile çevrenin öğretilmesi ve öğrenilmesi çerçevesinde öğrencinin küresel sorunları farklı boyutlarıyla ele alarak çözüm üretmesine yardımcı olurken, yürütmüş olduğu Çocuk Hakları projesi ve İnsan Hakları kulüp çalışmasıyla da öğrencilerine, küresel toplumların problemlerle nasıl baş ettiğini anlayabilme ve çeşitli kirliliklere maruz kalan toplumların yaşam koşullarını düşünmelerini sağlayarak empati kurabilme yeteneği kazandırıyor ve bu da dayanışmayı beraberinde getiriyor.

Yarının Dünyasına Hazırlanacaklar yazısını okumak için tıklayınız.

Eğitim Değişiyor Düşünceler Evrenselleşiyor yazısını okumak için tıklayınız.