Mesleğe Göz Kırpmak II: Akademisyenlerle Buluşma

122

Levent Yerleşkemizde 29 Kasım Çarşamba günü 10. sınıf öğrencilerimiz, Terakki Vakfı Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi’nin yürüttüğü “28. Kariyer Günleri” kapsamında gerçekleştirilen “Mesleğe Göz Kırpmak II: Akademisyenlerle Buluşma” konferansına katıldı.

Konferansa, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakülte Dekanı Prof. Dr. Erkay Savaş, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Eren İnci ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde akademisyen Dr. Ozan Duygulu katılım sağladı.

Konferansta konuk akademisyenler, Sabancı Üniversitesi Fakülteleri’ndeki bölümleri, bu bölümleri tercih edecek öğrencilerin ilgi ve yetenekleri hakkındaki beklentileri paylaştı.

Kariyer planı yaparken kendini tanımanın, çok yönlü düşünebilmenin, disiplinler arası gelişimin, yan dal programlarının öğrencilere katkısının önemine değinildi. Öğrencilerimiz de oturum esnasında paylaştıkları sorularla, konferansa katılım sağladı.