Terakkili Gençler Kendi Seçtikleri Dersleri Akademisyenlerden Dinledi

3471

Levent Yerleşkemizden lise öğrencilerimiz, 22. Kariyer Günlerimiz kapsamında 29 Mayıs Salı günü Bilgi Üniversitesinde “Terakki Üniversitede: Tadımlık Dersler” etkinliği gerçekleştirdi. 11. sınıf öğrencilerimiz ve istekli 12.sınıf öğrencilerimiz, bilişim hukukundan genetik ve biomühendisliğe kadar kendi seçtikleri çeşitli dersleri akademisyenlerden dinledi.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz öğrencilerimizin üniversite ve meslek seçimlerinde doğru karar verebilmelerine yardımcı olmak için tüm seneye yayarak Kariyer Günleri etkinlikleri düzenliyor.

Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Zeynep Çatay, öğrencilerimizle “Flört Şiddeti” konulu bir ders yaptı. Çatay, dersine psikoloji biliminin konusu ve uzmanlık alanlarını anlatarak başladı. Ardından Bilgi Üniversitesi’nde psikoloji bölümüyle ilgili genel bilgi veren Çatay, psikoloji okumak isteyen öğrencilerimize çeşitli önerilerde bulundu. Dersin ikinci bölümüne; flört şiddetinin ne olduğu, nasıl tanımlanması gerektiği, şiddeti ortaya çıkaran ve devamlılığına yol açan koşulların neler olduğu gibi sorularla devam etti ve öğrencilerimiz de görüşlerini paylaştı. Şiddetin sadece fiziksel olmadığı; psikolojik, cinsel, ekonomik ve dijital şiddet şeklinde farklı türlerinin olduğunun vurgulandığı ders, flört şiddeti ile nasıl mücadele edilebileceği üzerine tartışılarak sona erdi.

Bilişim Hukuku dersinde Doç. Dr. Leyla Keser Berber, teknoloji ve bilişimin insan yaşamını günümüzde nasıl etkilediği, toplum yaşamını nasıl dönüştürdüğünü çarpıcı örneklerle aktararak bireyin bu gelişmelere nasıl uyumlanabileceği ve kişisel haklarının korunması hakkında bilgiler verdi. Meslek seçimi yaparken hukuk temel başlığında hukuk alt başlıklarının tanıtımını da yapan Keser, hukukta branşlaşmanın önemini; bireysel, toplumsal yaşamda fark yaratmanın bireylerin bu alandaki seçimlerine dayalı oluğunu gelecekle bağ kurarak, yaşamla örtüştürerek somutladı. Keser, AB’nin kişisel verilerin korunması ile ilgili çıkardığı yasalar ve yasaların uygulamaları hakkında bilgi verdikten sonra Türkiye’de de  çıkan yasa ve uygulamalardan örnekler paylaştı. Bu yasaların yapılma gerekçelerini söyledi. Keser, AB ve Türkiye örneklerinden sonra dünyadaki “verileri koruma yaklaşımları” hakkından karşılaştırmalı bilgiler sundu. Türkiye’de kanunların yürürlük süreci hakkında bilgi verdikten sonra “kişisel veri” kavramını tanımlayarak bu kavramın önemine değindi.  Kanununda; “veri sahiplerinin”, “veri sorumlusu” karşısında sahip olacağı haklar hakkında bilgilendirme yaptı. Ardından öğrencilerimizin sorularına yanıt veren Keser, öğrencilerimize derse gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek dersi sonlandırdı.

Reklamcılık dersinde İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Gresi Sanje, öğrencilerimize reklamcılık mesleği ile ilgili ayrıntıları, zorlukları ve diğer mesleklerden farklarını anlattı. Derse katılan her bir öğrencimizden hedeflerini öğrendi ve onlarla önerilerini paylaştı. Üniversite uygulamalarının liseden farklarını,  devlet-özel üniversite farklarını, kendi kariyer sürecini, üniversite ve bölümünün koşullarını, bölümün her sınıf düzeyindeki  uygulamalarından kısaca bahsettikten sonra, reklamcılıkla ilgili kampanyaları tamamen öğrencilerle yürüttüklerini, kendileri markalara gitmeyip markaların direkt onlara teklif getirdiklerinden bahsetti.

tadımlık dersler

İletişim Fakültesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı RGB Workshop dersi, reklamcılığa katılan öğrencilerimizin ikinci oturumda canlı yayın stüdyolarını gezmeleri ve bilgilenmeleri ile devam etti. Çalışmayı yürütüen Öğretim Görevlisi Alper Özçakır, canlı yayında stüdyoda yayın akışını en ince detayına kadar öğrencilerimizin deneyimlemesini sağladı. Öğrencilerimiz; yönetmen, reji, resim seçici birimleri tarafından stüdyoda gezerek bilgi sahibi oldu.

Öğrencilerimiz 7/24 İşletme dersini İşletme Fakültesinden Prof. Dr. Beyza Oba’dan dinlediler. İşletmenin tanımı, endüstri 4.0’ın getirdikleri yenilikler, işletmede verilerin gerçek hayattan toplandığına bu sebeple işletmecinin günlük hayatın içinde olduğundan söz etti. Eğitimde iki temel ilkeyi önemsediklerinden, bu ilkelerin ilkinin yaparak öğrenme, diğerinin ise eğlenerek öğrenme olduğundan ve bunları nasıl yaptıklarından bahsetti. Son olarak, paylaşım ekonomisinin ve online platformların günümüzdeki önemine değindi.

 

İşletme Fakültesinden Doç. Dr. Ayça Giritligil ve ekibi, Senden İyi Ekonomist Olur. Dene, Gör! dersinde öğrencilerimiz, ekonominin hayatımızda ne kadar önemli bir rol oynadığını ve hayatın tüm alanlarıyla nasıl ilişkilendiğini yaratıcı oyunlar oynayarak keşfettiler. Deneysel iktisat alanında çalışmalar gerçekleştiren Giritligil ve ekibi; ekonominin sosyoloji, psikoloji, tarih, hukuk, felsefe ve diğer toplum bilimleri ile ilgisini “Davranışsal İktisat Modelleri” üzerinden örneklerle sundu. Öğrencilerimiz merakla takip ettikleri ve aktif olarak katıldıkları interaktif oyunlarla, bireylerin ekonomik kararlar verirken nelere dikkat ettiklerini, ne gibi ahlaki ve toplumsal faktörleri dikkate aldıklarını fark ettiler. Toplum refahı, vergi sistemleri, bireysel çıkarlar, gelişmiş toplumlar gibi konularda yapıcı tartışmalar yaptılar.

tadımlık dersler

Mimarlık Fakültesi Atölye Workshop uygulamasını öğrencilerimiz Arş. Gör. Canan Erten ve Eda Özgenel ile birlikte gerçekleştirdiler. Başlangıçta Mimarlık fakültesi hakkında genel bilgi içeren bir sunum yaptılar. Atölyenin amacı aydınger kağıdından origami metodu kullanarak bir fener yapmaktı. Erten ve Özgenel, bu konunun aynı zamanda mimarlık birinci sınıf öğrencilerinin bu seneki ilk dönem final ödevi olduğunu paylaştı. Örnekleri görmek üzere kampüsün açık alanında gezdiler. Öğrencilerimiz o sırada açık alanda grup halinde çalışan mimarlık öğrencileri ile bir araya gelip merak ettikleri soruları yönelttiler. Atölye çalışmasında bu çalışmaların daha basit versiyonu olan bir fener tasarladılar. Temel geometri ve üç boyutlu düşünme kavramlarını, bu tasarımı yaparken nasıl kullanılabileceklerini öğrendiler. Her öğrenci kendi fener tasarımını yaptı. Atölye süresi boyunca öğrencilerimiz akıllarına takılan sorulara akademisyenlerden cevap aldı.

Nedir Bu Mühendislik? başlıklı sunumu öğrencilerimiz Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Yiğit Dağhan Gökdel’den dinledi. Gökdel, mühendisliğin günümüzde çok değiştiğini vurgulayarak derse başladı. Elektronik mühendisi olmasına rağmen uğraştığı biyoloji, fizik ve kimya temelli projelerden bahsetti. Bir mühendisin bir çok dalı birbirine entegre ederek nasıl farklı mühendislik ürünleri ortaya çıkarılabileceğini anlattı. Öğrencilerimiz mühendislik için ön planda ne yapmaları gerektiğini öğrendi.

Genetik ve Biomühendislik sunumunda öğrencilerimiz Mühendislik Fakültesi’nden Hilal Taymaz Nikerel ile buluştu. Nikerel, daha önce çalıştığı bir projeyi öğrencilerimize anlattı. Hedeflerinin canlıların az miktarda ürettiği Süksinat adlı proteini E.coli bakterisi kullanarak daha fazla üretmek olduğunu vurguladı ve deney süreçlerinden bahsetti. Bölümde yaptıkları diğer çalışmalardan da örnekler vererek sunumunu tamamladı.

Enerji Sistemleri Mühendisliği dersi Dr. Füsun Tut Haklıdır’ın rehberliğinde gerçekleşti. Öğrencilerimiz, enerji konulu dersten sonra ‘Santral Enerji Müzesi’ gezdi ve bilgi edindiler.

Öğretim Üyesi Enes Bayram ise öğrencilerimizle mutfak sohbeti yaptı. Bayram, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Atölyesi’ni seçen öğrencilerimizle Santral İstanbul kampüsünün özgün yapısının bir parçası olan ‘Kitchen’da bir araya geldi. Bayram öğrencilerimize kendi geçmişi, Üniversiteye kabul süreci ve öğrencilik dönemi boyunca yaşadıkları üzerine kısa bir sohbet yaptıktan sonra mutfak önlüklerini giyen öğrencilerimize kurabiye yapımında dikkat edilmesi gereken noktaları uygulamalı olarak anlattı. Malzemelerin eksik veya fazla konulması durumunda olabilecekleri açıkladı. Bunun ardından tezgah başına geçen öğrencilerimiz ikişerli gruplar halinde kendi karışımlarını hazırladı ve hamurlarını yoğurup tepsilere kurabiyelerini yerleştirdiler. Fırına verilen kurabiyelerin pişmesini beklerlerken; Bayram hazırladığı sunumu öğrencilerimize izleterek Gastronomi alanında dersler, öğretim üyeleri, mutfakta yaşam, öğrencilik yaşamı, staj ve sonrasında iş olanaklarını paylaştı.

tadımlık dersler