Lise Öğrencilerimiz Hikaye Küpü Etkinliğindeydi

156

Her iki yerleşkemizde, 8-12 Ocak tarihleri arasında lise hazırlık sınıfı öğrencilerimiz “Hikaye Küpü Etkinliği”ne katıldı.

Okul kütüphanelerinde dört gruba ayrılan öğrencilerimiz, öğretmenleri tarafından verilen hikâye oluşturma planı ve hikâye taslağı kâğıdını kullanarak ön hazırlıklarını yaptı.

Sırayla hikâye küplerini yuvarlayan öğrencilerimiz, yuvarladıkları küplerin üzerinde bulunan figürler, şekiller, nesneler, eylemler, simgeler, hayvanlar ve doğa unsurları ile bağlamdan kopmadan hikâyelerini oluşturdu. Öğrencilerimiz, oluşturulan hikâyeleri daha sonra yazıya aktarabilmek amacıyla ses kaydına aldı. Ses kaydı daha sonra yazıya aktarıldı ve sınıf içinde okunan hikâyelerin akran değerlendirmelerinin yapılmasıyla etkinlik tamamlandı.