Keşiflerden Sömürgeciliğe Değişen Dünya

2077

Levent Yerleşkemizden 7. sınıf öğrencilerimiz, Sosyal Bilgiler derslerinde 19 – 22 Ocak tarihlerinde “Avrupa Bilimsel Birikim” konusunu işlerken Coğrafi Keşiflerden Sanayi Devrimi’ne uzanan süreci daha iyi kavrayabilmek için görselleştirilmiş akıl haritaları, şemalar ve tarih şeritleri oluşturdular.

Öğrencilerimiz bu etkinlikte önce bir metin inceleme çalışması yaptılar; metindeki anahtar kavramları, tarihsel olguları ve kronolojik gelişmeleri belirlediler. Daha sonra ikili gruplar halinde renkli görseller kullanarak öğrendikleri konuyu yansıtan çalışmalar ürettiler.

Ürettikleri akıl haritaları, şemalar ve tarih şeritlerini sunumlarında sınıf arkadaşlarıyla paylaştılar.

Ocak 2015