İlkokul Velilerimiz ve Psikolojik Danışmanlarımız Veli Seminerlerinde Bir Araya Geldi

175

Her iki yerleşkemizde uzman psikolojik danışmanlarımız, “2. ve 3. Sınıf Sürecinde Çocuğun Ruhsallığı” konulu seminerlerde ilkokul velilerimizle bir araya geldi. 30 – 31 Ekim ve 2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen seminerlerde, 7 – 9 yaş arasındaki çocukların gelişim dönemi özellikleri, arkadaşlık ilişkileri, öğrenme süreçlerinin ruhsal dinamikleri, sınırlar ve dönemsel yaşanabilecek korkuları ele alındı.

Levent Yerleşkemizde 3. sınıf öğrencilerimizin velileriyle bir araya gelen Uzman Psikolojik Danışman Hilal Orhan Geyik, 3. sınıf sürecinde çocukların hayatında oyun oynama, oyunlaştırma, arkadaşlar ile ilişkilere odaklanmanın önemine değindi.

Levent Yerleşkemizde, 2 Kasım tarihinde gerçekleştirilen seminerde, Uzman Psikolojik Danışman Seren Örüklü Taş, 2. sınıf velilerimizle bir araya geldi. Seminerde, çocuklar için arkadaşların ve öğretmenlerin bu dönemde ne kadar önemli olduğu, beceri edinmek ve bu becerileri göstermek için büyük çaba sarf ettikleri aktarıldı.

Tepeören Yerleşkemizde Uzman Psikolojik Danışman Didem Yıldırım, 2. ve 3. sınıf öğrencilerimizin velileri ile bir araya geldiği seminerde bu döneme dair; çocukların içsel enerjilerinin büyük kısmını okul ve sosyal etkinliklere yönlendirme eğiliminde olduğu, çocukların merak duygusunun ebeveyn, aile ve bakım sağlayandan dış dünyaya yöneldiği ve bunun da öğrenme için büyük bir motivasyon sağladığı, öğrenmenin hızlandığı bir dönem olduğu bilgilerini paylaştı.

Seminerlerde, çocukların dış dünyayı öğrenme ve kendilerini keşfetme sürecine girilmesi ile birlikte bu dönemin çocuğun ailesel ve toplumsal sınırlarını öğrendiği, kendine dair mahremiyeti kavradığı bir dönem haline geldiği bilgisi aktarıldı. Uzman psikolojik danışmanlarımız ayrıca, gelişimsel olarak öğrencilerin yaşayabilecekleri korkular üzerine paylaşımda bulundu ve seminer, velilerimizin de katılımıyla gerçekleşen soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.