İlkokul Öğrencilerimiz Uluslararası Konferansa Sunumlarıyla Katıldı

482

Her iki yerleşkemizden ilkokul öğrencilerimiz, 10 – 11 Şubat tarihlerinde XXI Century Integration IB World School’un bu sene IB PYP, MYP ve DP öğrencileri için 4.sünü düzenlediği “Children for a Better World: Innovation and Development (Daha iyi bir Dünya için Çocuklar: Yenilik ve Gelişim)” adlı çevrim içi konferansta sunumlarını yaptılar.

Rusya’nın başkenti Moskova şehrinde bulunan XXI Century Integration IB World School’un düzenlediği uluslararası bu konferansa dünyanın çeşitli yerlerindeki IB programı kapsamında PYP, MYP ve DP öğrencileri katılarak birleşmiş milletlerin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına (UNSDG’s) yönelik gerçekleştirdikleri araştırmaları ve projelerini anlattılar.

İlkokul PYP kategorisinde Levent Yerleşkemizden öğrencilerimiz Mert Kapanlı (4E), Asaf Güven Okka (4E), Eda Yalçın (4B) ve Ilgaz Abak (4H) 12. madde Tüketim ve Üretim Alışkanlıklarımızdaki Sorumluluklarımıza dair tasarladıkları web sitesini anlattılar. Zeynep Uzun (4D), Arel Levis (4D), Cemre Ezo Akbulut (4D) ve Andre Can Coşkun (4H) 3. madde Sağlıklı Yaşam ve İyi Olma Hali doğrultusunda sağlıklı yaşamı mümkün kılma ve tüm yaş gruplarında iyi olma halinin desteklenmesiyle ilgili hazırladıkları drama gösterilerini sundular. Tepeören Yerleşkemizden öğrencilerimiz Ahu Ece Korkmaz (4A) ve İpek Köseler (4A), 13. madde İklim Eylemi doğrultusunda iklim değişikliğinin etkisinin azaltılması ve erken uyarı konularında farkındalık yaratmak ve bu konuda yapılması gerekenlerle ilgili çözüm önerilerini paylaşmak için hazırladıkları animasyonu paylaştılar.

Öğrencilerimiz bu etkinlikle Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Gelişim Amaçlarını daha yakından tanırken birçok ülkeden katılım sağlayan öğrencilere kendi seçtikleri bir yöntemle İngilizce sunum yapma fırsatı buldular.