Gençler Tarih Yazıyor

2371

Tarih Vakfının ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlediği “Gençler Tarih Yazıyor” Projesi’nin 1. Öğrenci Atölyesi, 10 okul 132 öğrenci ve 42 öğretmenle 13 Ocak Pazar günü Tepeören Yerleşkemizde gerçekleşecek.

Tarihsel olaylar ne kadar geniş çaplı ve geniş kesimleri etkiler halde olsa da, bu olayların temelinde bireyler de vardır. Geçmişte yaşanmış tarihi de bireyler yazar. Tarihçi her ne kadar nesnel olursa olsun, son kertede bir bireydir ve bireysel özellikleri; biyografisi, toplumsal, ekonomik, siyasal, kültürel, etnik vb. koşulları yazmakta olduğu tarih anlatısını etkiler. Bu açıdan yaklaşıldığında, tarihe eleştirel ve çoğul açılardan bakabilmenin de, barışa hizmet edecek bir tarih dilini kurmanın da temel gerekliliklerinden biri, okumakta olduğumuz tarihsel anlatıların bizden önce yaşamlarını tamamlamış ya da halen yaşamakta olan bizim gibi insanlar tarafından yazıldığının farkında olmaktır.

Bu seneki Tarih Vakfı “Gençler Tarih Yazıyor” projesi, ortaokul ve lise öğrencilerinde bu bilinci oluşturmak üzere, belirli bir kaynak grubuna yoğunlaşmayı hedefliyor: Yaşam yazınına… Bir anı, yaşamöyküsü ve özyaşamöyküsü ya da günlüğü öğrencilerimiz, metnin ardındaki bireyin sesini duyarak ve eleştirel bir biçimde okuyabilirlerse, sorgulayıcı ve çözümleyici bir tarih bilinci oluşturmaya başlarlar. Bu amaçla bu proje, öğrencilerin belirli bir olay ya da döneme dönük yaşam yazını örneklerine yoğunlaşmasına ve bu örneklerin tarih ders kitaplarındaki anlatımdan ne yönlerden ayrıldığına ya da onlara nasıl katkıda bulunduğuna dikkat etmelerine yardımcı olacak.

Proje süreci geçen yıllarda olduğu gibi bir öğretmen, iki öğrenci atölyesi ve bir final etkinliğinden oluşuyor. Öğretmen atölyesi 2 Aralık 2018 Pazar günü 42 öğretmen ile Tarih Vakfında gerçekleşti.

Tepeören Yerleşkemizde 13 Ocak Pazar günü yapılacak Birinci Öğrenci Atölyesine katılacak okullar:

  1. Ulus Özel Musevi Ortaokulu ve Lisesi
  2. İELEV Özel 125.Yıl Ortaokulu
  3. Özel ENKA Ortaokulu ve Lisesi
  4. FMV Özel Ispartakule Işık Ortaokulu
  5. FMV Işık Ortaokulu Nişantaşı Kampüsü
  6. Özel ALEV Ortaokulu ve Lisesi
  7. ALKEV Özel Anadolu Lisesi
  8. Özel Getronagan Ermeni Lisesi
  9. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi
  10. Terakki Vakfı Okulları