Ergenlik Dönemi, Gelişimi ve Davranışları

2343

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin sosyal ve psikolojik gelişimlerini desteklemek için tüm lise yıllarına yayarak, “Sağlıklı Beslenme”, “Cinsel Sağlık Eğitimi” “Öfke nedir? Öfkemle nasıl baş ederim?” ve “İletişim” gibi çeşitli birçok konuda alanında uzman konuklarla bir dizi konferans düzenleyecek. Bu konferanslardan ilki 20 Ekim Salı günü Levent Yerleşkemizden 9. sınıf öğrencilerimizle buluşan Uzman Psikolog, Nöropsikolog ve Aile Terapisti Naz Bozok’un “Ergenlik Dönemi, Gelişimi ve Davranışları” ile gerçekleşti.

Bozok konferansına ergenlik dönemindeki fiziksel değişim ve psikolojik gelişimin öneminden bahsederek başladı. Öğrencilerimize, ergenin beyin yapısı ve bu yapının duygu ve davranışlara yansımasının nasıl sonuçlar doğurduğunu açıkladı. Uykunun önemi; uyumanın konsantrasyona, dikkate, gelişime, günlük okul yaşantısına olumlu yansımalarına ve uykusuzluğun olumsuz yansımalarına değindi.

Ergenlik döneminde akranlara, sosyal medyaya ayrılan zamanla birlikte kuşaklar arası ilişkilere önem verilmesine vurgu yaptı. Kuşaklar arası ilişkilerin sağlıklı ve bir bağ çerçevesinde kurulabilmesinin ergenin kişilik gelişimine önemli ve olumlu katkılar sağlayacağını anlattı.

Ergenlik döneminin en önemli özelliğinin ergenin kendi benlik algısı olduğunu belirterek kendini sevmenin önemi üzerinde durdu. Bu dönemi ise domino taşlarına benzetti ve bu süreçteki davranışların yaşama yansımalarına da değindikten sonra konferans son buldu.