Gazeteci Altan Öymen ve Doç. Dr. Mehmet Ö. Alkan Öğrencilerimizle Buluştu

2301

Siyasi kişiliği ile de tanınan gazeteci Altan Öymen ve aynı zamanda Vakıf genel kurul üyemiz ve okulumuzun tarihçesinin de yazarı Doç. Dr. Mehmet Ö. Alkan “Geçmişten Günümüze Cumhuriyet” adlı söyleşide Levent Yerleşkemizden lise öğrencilerimizle 27 Ekim Salı günü bir araya geldi. Tepeören Yerleşkemizden lise öğrencilerimiz de internet üzerinden canlı yayımlanan söyleşiye katılarak konuklarımızı dinleyip merak ettiklerini sordular.

Proje Koordinatörlüğümüz ile Sosyal Bilimler ve Felsefe Bölümümüzün Cumhuriyetin ilanının 92. Yılı kapsamında düzenlediği söyleşi, Öymen’in çocukluğundan gençliğine kadar geçen sürede Ankara’da Cumhuriyet Bayramlarının kutlanışıyla ilgili hatıralarını paylaşmasıyla başladı. Sonra, tek partili dönemin sonlarına kadar geçen zamanda Türkiye’nin içinden geçtiği süreci bir gazeteci ve aydın olarak değerlendirdi. Cumhuriyet’in tarihimiz açısından önemli bir kazanım olduğunu, zaman geçtikçe bunu daha iyi anladığımızı ve coğrafyamızda geçen bu zorlu dönemde onun kıymetini bilmemiz gerektiğini vurguladı.

Ardından söz alan Alkan, cumhuriyet ve demokrasi kavramlarının etimolojik gelişiminden ve söz konusu kavramların içeriğinin tarihsel süreç içinde nasıl bir değişimden geçtiğini anlattı. Cumhuriyet kavramının demokrasi ile aynı anlama gelmediğini, her cumhuriyetin demokratik olmadığını söyledi. Konuşmasına, Türkiye’de cumhuriyet rejimine geçiş sırasında yaşanan ve fazlaca bilinmeyen bazı tarihsel gerçekliklere değinerek devam etti.

Alkan, Atatürk’ün yürüttüğü politik stratejinin ayrıntılarından ve Kurtuluş Savaşı’nın komuta kadrosunda yer alan lider grup içinde gelecekte yaşanacak bölünmelerden bahsetti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun sanıldığından daha sancılı bir süreç olduğunun üzerinde durdu.

Daha sonra öğrencilerimiz, konuklarımıza çeşitli konulardaki görüşlerini sordu. Söyleşi; Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki bayram kutlamalarının coşkusu, cumhurbaşkanlığının Atatürk’ün ölümüyle İsmet İnönü’ye geçişinin nasıl gerçekleştiği, Atatürk ve İnönü arasında yaşandığı iddia edilen dargınlıkların konuşulmasıyla sona erdi.