Ergenin Ruhsal Dünyası, Teknoloji Kullanımı ve Siber Zorbalık

2551

Levent Yerleşkemizde ortaokul ve lise velilerimiz, 15 Şubat Cumartesi günü Yrd. Doç. Dr. Neslihan Zabcı’yla “Ergenin Ruhsal Dünyası,  Teknoloji Kullanımı ve Siber Zorbalık” adlı konferansta buluştu. Ergenlik döneminde yaşanan ruhsal gelişim ve değişimi tanımak, anlamak ve etkili bir şekilde destek olabilmek amacıyla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimizin düzenlediği konferans Terakki Vakfı Kültür Merkezi K1’de gerçekleşti.

Zabcı’nın, ergenin ruhsal dünyası ve günlük hayata yansımaları hakkında teorik bilgilerini ve pratik deneyimlerini paylaştığı konuşmasında, ebeveynler için günümüzün gündemi olan teknoloji ve kullanımı konusuna da geniş yer verdi. Zabcı, özellikle ebeveynlerin; teknolojiyi düşmancıl bir nesne olarak görmemelerini, tamamen yasaklayıcı ya da tamamen sınırsız olmalarının sıkıntılı bir durum olacağına dikkat çekerek; mutlaka sınırlar olması gerektiğini ancak ergene sınır koyarken tehdit edici bir dil kullanmak yerine işbirliği içinde anlayan ve dinleyen bir konumda olmanın önemini vurguladı.

Ergenlik dönemine “delikanlılık” denildiğini, bedenin içerisindeki çalkantıların açığa çıkacağı bir alana ihtiyaç olduğunu, ergenin öfkesini bilgisayar oyunları aracılığıyla deşarj ettiğini ve böylece kendi duygularını eyleme dökmeden bu duyguları ile çalışma olanağı bulduğunu ifade eden Zabcı, velilerimizden gelen sorular çerçevesinde;

  • “Teknoloji kullanımındaki sınırların bilimsel gerçekliklerden yola çıkılarak düzenlenmesi gerektiğini,
  • 3-12 yaş aralığında bu sürelerin kademeli olarak artırılabileceğini, bir saat ekran sonrasında bir ara sonra isteniyorsa tekrar ekran olarak düzenleme yapılabileceğine vurgu yaptı.
  • 12 yaş sonrasında ise akademik süreçlerini aksatmadan yürütebilen ergenlere müdahale edilmemesi ve yetişkin kategorisinde değerlendirilmeleri gerekliliğini dile getirdi.

Zabcı, teknoloji kullanımının bağımlılık diye nitelendirilebilmesi için uluslararası literatürde tanımlanan bağımlılık kriterlerinin var olması gerektiğini anlattı. Cep telefonu kullanımı konusunda;

  • Ergenin kendisine ait telefon kullanımı için uygun yaşı belirlemekte de en önemli faktörün bulunduğu çevre ve ortam olduğunu,
  • Ergenin bilgisayar vb. teknolojik ürünler ile geçirebileceği zaman sınırı ve bu konudaki zamanı planlamak için kendi kendine kontrolün nasıl geliştirilebileceği üzerine önerilerde bulundu.

Zabcı, ergenlerle çatışmaya girmeden sınır koyabilmenin önemi, anne-babanın sürekli hatırlatıcı tavrı ve tutumunun ergenler üzerindeki etkileri, kardeşlerin olduğu bir aile ortamında ergene ve kardeşine yönelik ebeveyn tutumlarından bahsetti. Siber zorbalık ile karşılaşıldığında bununla baş edebilme becerilerinin kazandırılması, ebeveyn olarak alınabilecek önlemler, teknoloji ortamında şiddet ve cinsel içerikli mesajlardan çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz konuları üzerinde durdu.

Sunum sırasında görüşleriyle katkıda bulunarak konferansı zenginleştiren velilerimiz, Zabcı’dan merak ettikleri sorulara dair cevapları aldıktan sonra konferans sona erdi.