Çocuklarda Sorumluluk Becerisinin Geliştirilmesi Üzerine

1658

Tepeören Yerleşkemizde ilkokul 3. sınıf velilerimiz, 25 Kasım Pazartesi günü “Çocuklarda Sorumluluk Becerisinin Geliştirilmesi” konulu grup çalışmamızda İlkokul Psikolojik Danışmanımız Tuğçe Erguvan Eryılmaz’la bir araya geldi.

Bu çalışmanın amacı; çocuklarımızla daha sağlıklı ve etkin bir iletişim kurabilmek, birey olabilmek, kendimizi bu anlamda değerlendirmek, olası problemlerle baş edebilmek ve başka anne-babalarla birlikte yaşamsal örnek ve deneyimlerinizi paylaşabilmekti.

Bu çalışmada, 3. sınıf öğrencilerimizin sorumluluk ile ilgili hangi becerileri kazanması gerektiği hakkında velilerimize bilgilendirilme yapılırken, aynı zamanda evde de neler yaşandığı konusunda velilerimiz de paylaşımlarda bulundular. Çalışma sırasında danışmanımız; her öğrencinin bireysel farklılıklarının olduğu, her ailenin geliştirmesi gereken hedeflerin farklılaşabileceği üzerinde durdu. Sorumluluk becerisini destekleyici anne baba tutumlarının ve bu konudaki kararlılık ve tutarlılık kavramlarının önemli olduğunu ifade etti. Velilerimiz de sorumluluk konusunda kendi yaşantısal örneklerini paylaşarak çalışmaya katkı sağladılar.