Okulda Jeopolitika: Hak Haberciliği Perspektifinden Medyada Mülteciler

2580

20 Kasım Çocuk Hakları etkinlikleri kapsamında 28 Kasım Perşembe günü Tepeören Yerleşkesi Konferans Salonumuzda “Hak Haberciliği Perspektifinden Medyada Suriyeli Çocuk Mülteciler” adlı bir panel gerçekleşti.

Gerçekleştirilen panel öğrencilerimizle uygulanan bir projenin ürünüdür. Bu projenin amacı, gençlerin 21. yüzyılda çok hızlı akıp giden hayatları içerisinde kendi yaşadıkları toplumda ve dünyada olan biten güncel olaylardan, günümüz gerçeklerinden kopmadan bu sorunlara çözüm üretmeleridir.

Ortaokul 7. sınıflardan projeye gönüllü katılan öğrencilerimiz, panel öncesinde iki atölyede yer aldı. İlk atölyede öğrencilerimiz, Suriyeli mültecilerle ve “ön yargı, kalıp yargı, ayrımcılık, sosyal yanlış” kavramlarıyla ilgili önce bir ön test çalışması yaptı. Atölyede öğrencilerimizin kavram bilgisi pekiştirilerek bakış açısına vurgu yapan etkinlikler de vardı. Ardından, medyada mülteci çocuklarla gösterilen haberlerin farklı bakış açılarına yer verip vermediğini sorguladılar.

İkinci atölyedeyse Suriye iç savaşı ile ilgili önce arka plan bilgisi aldılar. Suriye’de 2011’den günümüze neler yaşandığı ve Türkiye’nin bu süreçte Suriyeli mültecilerle ilgili nasıl çalışmalar yaptığını, nasıl kararlar alındığını dinlediler. Ardından medyaya yansıyan bir mülteci haberi üzerinden örnek bir eleştirel söylem analizi yaptılar.

2017-2018 Medya 18 Aylık İzleme Raporu’ndaki “mülteci çocuklar”la ilgili seçilmiş medya haberlerinden yola çıkarak öğrencilerimiz, bireysel analiz gerçekleştirdi. Ardından aynı haberi ikili gruplar halinde tartışarak incelediler. Öğrencilerimiz, bu yöntemle egemen habercilikteki yapısal yanlılığı tespit etmiş oldu. Bu tespitin ardından, inceledikleri haberlerle ilgili değerlendirmeleri yaparak ilgili haber metinleri hak haberciliği ilkelerine uygun bir şekilde yeniden kaleme aldılar.

Panelde öğrencimiz Aytunç Sarandal (7B), projenin başlığında yer alan “okulda jeopolitika”, “hak haberciliği”, “mülteci” kavramlarına dikkat çekti. Dinleyenlere Suriye’de yaşananlarla ilgili ön bilgilerini öğrenmek üzere çeşitli sorular sorarak dinleyenlerin deneyimlerini ve görüşlerini paylaşmasını sağladı. Konuşmasına, Suriye’de savaşın nasıl başladığını, savaşın nedenlerini, taraflarının kimler olduğunu, halkın savaştan nasıl etkilendiğini, hangi ülkelere göç etmek zorunda kaldıklarını, Türkiye’ye göç eden Suriyelilerin hangi illere yerleştiklerini anlatarak devam etti. Türkiye’ye göç eden Suriyelilerle ilgili Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün verilerini paylaştı. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde mülteci çocukları koruma altına madde 6 ve madde 22’yi açıklayarak konuşmasını sonlandırdı.

Bir diğer öğrencimiz Melek Bade Yazıcıoğlu (7B), projenin atölye sürecini fotoğraflar ve videolar üzerinden dinleyenlerle paylaştı.

Son olarak Sakina İmanova (7A) ise “Uyum Sirkine Hoş Geldiniz” başlıklı haberin eleştirel analizini paylaştıktan sonra hak haberciliği ilkesine uygun olarak atölye çalışmalarında kaleme alınan “‘Sirk’te Başlayan Arkadaşlık!” haberini dinleyenlerle paylaştı. Ardından diğer haberlerin analizini özetleyerek sunumunu bitirdi.

Panel öğrencilerimiz tarafından ilgi ile takip edilirken soru-cevap bölümü projenin farkındalık yaratması adına dikkat çekiciydi.