Beden Eğitimi ve Spor Dersinde Ünitenin Farklı Araçlarla Tasarımı Uygulama Örnekleri

1856

Pandeminin başladığı ilk günlerde sağlığımızı korumak için duyduğumuz endişenin yerini bir süre sonra eğitim hayatımızda öğrencilerimize uzaktan eğitimde öncelikli kazanımlarımızı ne şekilde verebilirim endişesi aldı. Hemen bu konuyla ilgili araştırmalarımız başladı ve gerek hizmet içi aldığımız eğitimler, gerekse dışarıdan çeşitli kurum ve kuruluşlardan aldığımız eğitimlerle kendimize bir yol haritası çizdik. Buradan yola çıkarak Beden Eğitimi ve Spor derslerinde kullanabileceğimiz teknolojileri hızla hayatımıza entegre etmeye başladık. Birçok akademik derste kullanılan ve biz alan öğretmenlerinin hiç alışık olmadığı çeşitli web araçlarını tanımaya,  keşfetmeye, tasarlamaya ve uygulamaya süratle evrildik.

Bu çalışmaları meslektaşlarımızla paylaşmak ve etkileşimde bulunmak için önce  11 Ocak Pazartesi günü Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen “Öğretmeniyle Güçlü Okul” temalı “Öğretmen Süpervizyon Çalışmaları’’ kapsamında  “Beden eğitimi ve spor dersinde uzaktan eğitimde kullanılan web araçları ve ders tasarımı” konusunda iyi örnekler uygulaması sunumu ve atölye çalışması gerçekleştirdik. Daha sonra 14 Ocak Perşembe günü Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği (TUBED) ev sahipliğinde düzenlenen “TUBED Webinarları’ kapsamında “Beden Eğitimi Ünitesinin Farklı Çevrim İçi Araçlarla Tasarlanması” konusunda iyi örnekler uygulaması sunumunu etkileşimli bir şekilde birçok ilden çok sayıda beden eğitimi ve spor öğretmenleriyle yaptık. Aşağıda yer alan alt başlıklar kapsamında katılımcılarla bilgi paylaşımı, atölye çalışmaları ve uygulamalar gerçekleşti.

Öğrenmenin gerçekleşmesi için uygun ortamın oluşturulması gerekiyor. Bu noktada kullanacağımız web araçları ve eğitim teknolojileri önemli bir yer tutuyor. Öğrenme ortamını geleneksellikten farklılaşan, geleceğin tasarımı olan ve geleceğin sınıfları olarak organize etmeliyiz. Web araçlarını etkileşimli ve işbirlikçi yöntemlerle kazanımlarımıza entegre ederek 21.yy becerileri ile yetiştirmeye çalıştığımız öğrencilerimize ve çağa ayak uydurmalıyız.

Senkron-Asenkron Eğitim

Asenkron eğitimin sosyal ve duyuşsal alana olan uzaklığını senkron eğitimdeki mimiklerimiz ve jestlerimizle tamamlamaya çalışmalıyız. Asenkron eğitimin keşfetmeye yönelttiği ve esnek çalışma imkanları tanıdığı öğrencilerimize senkron saatlerde belirli zaman aralıklarında vermiş olduğumuz eğitimin sıkıştığı noktaları belirlemeli ve her ikisinin arasındaki bağı kurarak ders planlarını oluştururken bir denge kurmalıyız.

Bunları gerçekleştirirken öğrencilerimizin evde oldukları bu uzun dönemde sosyal bağlarını korumaya çalışmalı ve derslerimizde birlikte hareket edebilecekleri ve paylaşım yapabilecekleri alanları sağlamalıyız.

Öğrenim Yönetim Sistemi Moodle Web 2 ve Değerlendirme Araçları

Öğrenim yönetim sistemleri ve okulumuzun kullanmış olduğu moodle sisteminden bahsettiğimiz bu bölümde farklı web araçları ile MEB ve IBPYP kazanımlarına göre yapılandırdığımız ders içeriklerinin örneklerini ve okulumuzda almış olduğumuz gerek hizmet içi eğitimlerin gerekse dışarıdan çeşitli kurumlardan almış olduğumuz web araçları eğitimlerinin örneklerini paylaştım.

Sunumda google araçları, işbirlikçi, etkileşimli, poster, sunum, zihin haritası, değerlendirme araçları örneklerine yer verdim ve buradan çıkan sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulundum. Uzaktan eğitimde kullanmış olduğumuz araçlar; Google Araçları (Jamboard,Formlar,Classroom,Slaytlar), Pear Deck, Canva, Mind Meister, Genially,Mentimeter,Padlet,Wordwall,Hp5,Wordart,Leraning Apps,Kahoot

Öneriler

  • Ders planlarınızda kapsamı seyreltip, ünitenin derinliğine yer verin.
  • Ders öncesinde kullanacağınız araçların çalışır durumda olup olmadığını kontrol edin.
  • Monolog ders işlemek yerine öğrencilerinde içerisinde bulunabileceği yöntem ve teknikleri kullanın ve iletişim kanallarını açık tutun.
  • Derslerinizde işbirlikçi ve etkileşimli web 2 araçlarına yer vermeye çalışın.
  • Derslerinizde konuyla ilgili ön düzenleyiciler, provokasyonlar kullanın.
  • Senkron derslerinizdeki bilgilendirici videolar 2-4 dk arasında, asenkron derslerinizdeki videolar ise maksimum 4-6 dk arasında olsun.
  • Bir derste birden fazla web 2 aracı kullanmamaya özen gösterin.
  • Ödev yerine derste uygulayabileceğiniz değerlendirme araçlarını tercih edin.
  • Ödev vermek zorundaysanız proje temelli ödevleri tercih edin.
  • Sınıf veya salon ortamını, düzenini ve disiplinini öğrencilerinize hissettirin.

Meslektaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz paylaşımlar ve onlardan almış olduğumuz geri bildirimler, Terakki Vakfı Okullarının ve bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu bize bir kez daha gösterdi. Bu imkanı sağlayan başta kurumumuz yöneticilerine, TÜBED’e, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, değerli bölüm başkanıma ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Sağlıklı günler diliyorum.

Osman Atılan
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni
Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlkokulu