Jameson Vierling ile Yaratıcılığı Geliştirme Yolculuğu

2125

Her iki yerleşkemizden lise IBDP 10 ve 11 TM Film dersi öğrencilerimiz, 13 Ocak Çarşamba günü eğitimci, sanatçı Jameson Vierling’le “The Journey to Nurture Creativity (Yaratıcılığı Geliştirme Yolculuğu)” adlı web seminerinde buluştu.

2008’den bu yana Robert Kolejde Edebiyat ve Film öğretmeni olarak görev yapan Jameson Vierling’in konuk olarak yer aldığı bu web seminerimiz, IB Film öğretmenimiz Gonca Özmen’in moderatörlüğünde gerçekleşti.

Vierling seminerde, paylaştığı örnek kısa filmler aracılığıyla sanatsal yaratıcılığı geliştirme yollarını irdeledi. Konuşmasında görsel bir dille hikâye anlatabilme becerisini detaylandırarak öğrencilerimizin kısa film çekerken izleyebilecekleri alternatif yollardan ve pratiklerden bahsetti. Kısa film öyküsünün oluşturulması, senaryo yazımı, senaryonun dramatik yapısı, ses, ışık, kamera kullanımı, görüntü estetiği, kurgu hakkında öğrencilerimizle tartıştı. Kısa film yaratmanın yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası aşamalarında yapılması gerekenlerden söz etti.

Öğrencilerimiz, Vierling’in örnek olarak paylaştığı kısa filmlerin sinema diliyle okunmasının yanı sıra görüntü, ışık ve sesle anlam yaratmada yaratıcılığın ne yönde kullanılabileceği ile ilgili soru-cevap ve tartışma yöntemiyle fikir alışverişinde bulundular. Örneklerden hareketle özellikle sinemada sesin ve sessizliğin rolü, ses tasarımı, ortam ve efekt kayıtları üzerinde durdular.

Film dersini almakta olan lise 10 ve 11. sınıf öğrencilerimizin sorularına detaylı cevaplar vererek düşüncelerini örnekler ve uygulamalarla da destekleyen konuşmacımız Vierling, film öğrencilerimizin sanatsal yaratıcılıklarını, düşünsel-duygusal donanımlarını ve kısa film çekme becerilerini geliştirmelerine yararlı olacak bilgiler paylaştı.