Anaokulu Velilerimiz ve Psikolojik Danışmanlarımız “Okula Uyum” Seminerinde Bir Araya Geldi

264

Her iki yerleşkemizde de 9 Eylül Cumartesi günü, anaokulu velilerimize yönelik olarak uyum sürecini kolaylaştırmak, bu sürecin tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz için olabildiğince olumlu bir şekilde deneyimlenmesi amacıyla “Okula Uyum” semineri gerçekleştirildi.

Seminerimiz kapsamında; Levent Yerleşkemizde Uzman Psikolojik Danışman Doli Adıvar, Tepeören Yerleşkemizde de Psikolojik Danışman Yelda Arslan anaokulu velilerimizle bir araya geldi. Psikolojik danışmanlarımız, Terakki Vakfı Okulları’nda k-12 düzeyinde rehberlik ve psikolojik danışma servisinin yaklaşımı ve işleyiş biçimi hakkında velilerimize bilgi verdi.

Psikolojik danışmanlarımız seminerde, anaokuluna başlangıcın hem çocuk hem de ebeveynler için hayatın en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna dikkat çekti. Anaokuluna başlarken çocuğun ilk defa anne babasından ayrılıp bir birey olarak yaşıtlarıyla sosyal yaşama adım attığı, her yeni başlangıç gibi anaokuluna başlamanın da bir uyum süreci gerektirdiği ve hem çocukların hem ebeveynlerin bu süreçte zorlanmalarının son derece normal olduğu vurgulandı.