10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Söyleşisi

675

Her iki yerleşkemizde ortaokul 8. sınıf öğrencilerimiz “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” etkinlikleri kapsamında Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi Müdürü ve Yazar Fırat Güllü ile bir araya gelerek hak, adalet, eşitlik, özgürlük, ayrımcılık ve ırkçılık üzerine söyleştiler.

“Adı Olmayan Adam” adlı eseriyle egemen kültür içinde “azınlık” olma sorunsalına temas ederek hepimiz için bir yüzleşme alanı yaratan ve bireyin köklerini arayış serüvenine ışık tutan lise müdürümüz Fırat Güllü “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü”yle ilgili düşüncelerini 8. sınıf öğrencilerimizle soru cevap eşliğinde paylaştı.

Söyleşide öğrencilerimiz, Türkçe derslerinde okudukları “Bülbülü Öldürmek” adlı eserden yola çıkarak adalet ve hak olgusunu bir kez daha sorguladılar. “Her insanın eşit haklara sahip olarak doğduğunu” ve “aynı hak ve özgürlükler”le yaşamlarını sürdürmeleri gerektiğini güncel yaşamdan örneklerle kavradılar.

İnsan haklarıyla ilgili yaşanan sorunlara çözümler üretebilmek adına düşüncelerini özgürce paylaşan öğrencilerimiz, insan haklarının önemi ve bu hakların en doğru şekilde kullanılması üzerine hemfikir oldukları bir söyleşi gerçekleştirdiler.