Terakkililerden STEM Uygulaması: Enerji Dönüşümlü Araçlar

3286

Her iki yerleşkemizden ortaokul 7. sınıf öğrencilerimiz, Matematik ve Fen Bilimleri dersinde gerçekleştirdikleri STEM(Science, Technology, Engineering, Mathematichs) çalışmasında Enerji Dönüşümlü Araç yaptılar.

Şubat’ın son yarısıyla Mart’ın ilk yarısını kapsayan çalışmada öğrencilerimiz, Fen Bilimleri dersinde “Kuvvet-Hareket” ünitesinde farklı enerji dönüşümü stratejileri kullanarak hareket edebilen bir araç üretti. İlk olarak hayallerindeki ve yapabilecekleri araçlarını fen ve mühendislik alanlarında enerji dönüşümü prensiplerine göre kağıt üzerinde tasarladılar. Tasarımlarında kullanabilecekleri malzemeleri belirlediler ve bu malzemelerle işbirliği içinde enerji dönüşüm araçlarını yaratıcılık becerilerini de kullanarak oluşturdular.

Matematik derslerinde ise öğrencilerimiz, yaptıkları araçların hareket testlerini gerçekleştirdi ve Oran – Orantı, Veri İşleme konularıyla ilişkilendirdiler. Sonra, enerji dönüşümüyle harekete geçirdikleri araçların aldıkları yolu ve zamanı ölçerek hız hesaplamalarını yaptılar. Hesaplamaları sırasında nicelikler arasındaki doğru orantı ve ters orantı durumlarını irdelediler. Ardından, tüm sınıfın bulgularını istatistiksel gösterim biçimlerini kullanarak düzenlediler. Verilerin açıklık ve aritmetik ortalaması hesaplanarak sınıf dağılımını analiz ettiler. Öğrencilerimiz, günlük hayata transfer edebilmek için arabaların yakıt türleri, yakıt miktarları, yakıt maliyetleri, karbon salınımlarını araştırdı ve bu yöndeki hesaplamaları yaptı.

Bu çalışmayla Fen ve Matematik derslerinin birbiriyle ve günlük hayatla ilişkisini fark eden öğrencilerimiz, mühendislik tasarım aşamalarından olan tekrar dizayn aşamasını gerçekleştirmek için araçlarını değerlendirdi. Tekrar dizayn etseler, neleri değiştireceklerini, neyi iyi neyi eksik yaptıklarını sorguladılar.

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematichs) eğitimi; fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin birbiriyle entegre bir şekilde öğretilmesini içeren bir eğitim yaklaşımıdır. STEM eğitimi, teorik bilgilerin uygulanması ve ürüne dönüştürülmesine yardımcı olur. STEM yaklaşımı, çocuklara küçük yaşlardan itibaren disiplinler arası bir bakış açısı kazandırır ve onların, bilgileri somut olarak hayata geçirmesini sağlar.