Terakkili Öğretmenler Sunumlarıyla 5. Ulusal Fizik Eğitimi Konferansı’ndaydı

1470

Tepeören Yerleşkemizden lise Fizik öğretmenlerimiz, 14 – 16 Ocak tarihleri arasında çevrim içi düzenlenen 5. Ulusal Fizik Eğitimi Konferansı’nda sunum yaptı.

Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve MEB işbirliğiyle gerçekleşen konferansta Sema Karayağmurlar ve Fatma Caner’in “Lise Öğrencilerinin Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutumları: Uluslararası Bakalorya Programı Öğrencileri Örneği”, Devrim Özkan ve Fatma Caner’in “Sanal Laboratuvar Etkinliklerinin 10. Sınıf Öğrencilerinin Fizik Laboratuvar Tutumuna Etkisi”, Burcu Güngör ve Fatma Caner’in “Lise Öğrencilerinin Mikro-Bilgisayar Tabanlı Laboratuvar Teknolojisi Kullanımı Hakkındaki Görüşleri” adlı çalışmaları yer aldı.

Ulusal kapsamda fizik öğretim görevlilerinin ve seçkin öğretmenlerin katıldığı kongrede,  öğretmenlerimiz yaşadığımız çağın gereklilikleri eşliğinde gerçekleşen dijital dönüşümde fizik öğretimini yapılandırmak, öğrencilerimizin öğrenmelerine yeni yön kazandırmak, onları nasıl düşüneceklerinin yolunu çizebilmek adına sanal laboratuvarlar, mikro-bilgisayara dayalı laboratuvarlar gibi çeşitli teknolojik araçları derslerine entegre etme üzerine olan bu çalışmaları, STEM eğitimi felsefesiyle kullanılan bu teknolojik araçların “öğrenmenin öğrenci tarafından” oluşturulması çatısı altında 20 dakikalık sunumlarla anlattı.

Öğretmenlerimiz Devrim Özkan ve Fatma Caner, 10. sınıflarda yürüttükleri “Sanal Laboratuvar Etkinliklerinin 10. Sınıf Öğrencilerinin Fizik Laboratuvar Tutumuna Etkisi çalışmasının sunumunda çalışmanın sınıf içi uygulanışı hakkında bilgiler verdiler ve istatiksel analizlerle çalışmayı detaylı anlattılar.  Çalıştaya katılanlar; kazanımların aktarılma yöntemi üzerine ‘öğrencilerin pandemi sürecindeki kazanımların, pandemi sonrasında yapılan bu örneklemle kavraltılması konusunda olumlu izlenimler paylaştılar.  Öğretmen adaylarının eksik kazanımlarını tamamlayabileceklerine yönelik yapılacak çalışmalarda yön göstereceğine dair yorumlar yaptılar.

Daha sonra, öğretmenlerimiz Burcu Güngör ve Fatma Caner, 11. sınıflarda yürüttükleri Lise Öğrencilerinin Mikro-Bilgisayar Tabanlı Laboratuvar Teknolojisi Kullanımı Hakkındaki Görüşleri sunumunda öğrencilerin sınıf içi verilen hareket grafiklerinin, laboratuvar düzeneği grafiklerini mikro bilgisayar tabanlı (LabQuest) veri tabanında görerek, öğrencilerin grafik yorumlama yeteneklerinin geliştiğine dair ders içi örneklerinden bahsettiler. Analizler neticesinde de öğrencilerin teknoloji kullanımına olumlu görüşlerinin olduğunu paylaştılar.

Son olarak, “Lise Öğrencilerinin Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutumları: Uluslararası Bakalorya Programı Öğrencileri Örneği sunumunda okulumuzdaki IB Fizik öğretimi üzerine kısa bir bilgi vererek, yapılan çalışmanın 9. sınıf IB programına hazırlanan öğrencilerin IB programına hazırlıkları sürecinde, fizik laboratuvarlarının önemini paylaştılar. Ayrıca öğrencilerin gerçek ve sanal laboratuvar etkinliklerine tutumları üzerine yapılan ön ve son test sonuçlarını da detaylı olarak anlattılar. Yapılan çalışma sonucunda öğrencilerin laboratuvar çalışmalarına sanal ortamdan çok, kendilerinin ölçüm yaparak analiz yapmak istediklerinin anlaşıldığını aktardılar. Öğrencilerle yapılan laboratuvar etkinliklerinin, aynı kazanımlarla uygulanan sanal laboratuvar deneyleriyle birlikte, bu kazanımların öğrencilerde daha kalıcı öğrenme oluşturduğuna dair kanıtlar sundular.

Sunumların sonunda katılımcılar, yapılan çalışmalar hakkında Terakki’nin bu konuda örnek deneyler gerçekleştirdiğini ve yeterli donanıma sahip bir okul olduğuna dair yorumlarda bulundular. Yapılan çalışmaların verilerinin toplanmasına devam edildiğinden, elde edilen tüm verilerin sonraki çalışmalar için yol gösterici olacağının üzerinde durdular.