Terakkililer Coğrafya Çalıştayında “Sürdürülebilir Ekonomi” Konusunu Ele Aldı

2032

Levent Yerleşkemizden fen lisesi 11A sınıfı öğrencilerimiz Zeynep Demirel, Umay Uğur, Onur Yavuz, 11 Mayıs Cumartesi günü 11 Mayıs Cumartesi günü FMV Erenköy Işık Lisesi’nde düzenlenen değişen koşullarda ekonomik parametrelerin incelendiği bir Coğrafya Çalıştayı’na katıldılar.

Bu çalıştayda “Sürdürülebilir Ekonomi” başlığı altında açılan çeşitli komitelerde yer alarak; “Dış Ticaret”, “Tarım”, “Sanayi”, “Turizm” veSpekülatif Yönlendirmeler” konularında yaptıkları çalışmaları diğer katılımcılarla paylaştılar. Görüş bildirgesinin hazırlanmasında etkin rol üstlendiler. “Sürdürülebilir Ekonomi” “konusunu sürdürülebilirliğin sosyal, ekolojik ve ekonomik göstergelerine yer verecek şekilde ele alan öğrencilerimiz konunun temel noktalarını ayrıntılı bir şekilde ortaya koydular.

Dış ticaret açığının ve cari açığın kapatılması için ithalatı kısıtlayıcı ve ihracatı teşvik edici işlemlerin özendirilmesini, sanayinin, tarım arazilerinin, üreticilerin, çevrenin korunmasını geliştirecek sistem ve uygulamalar konusundaki farkındalığı artırmanın gerekliliğini vurguladılar.

Sürdürülebilir tarımda; gıda güvenliğinin garanti altına alınması, sağlıklı ekosistemlerin beslenmesi, toprağın, suyun sürdürülebilir yönetiminin desteklenmesi, turizmin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ele alınması üzerinde durdular.

Döviz kurlarındaki ani dalgalanmaların ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediğini, ekonomik istikrara ulaşmada, döviz kuru istikrarının gerekli olduğunu belirttiler.

Öğrencilerimiz ayrıca ülkemizin sahip olduğu doğal ve beşeri kaynakların sürdürülebilir olmasının öneminden söz ettiler. Küresel boyuttaki ekonomik, siyasi, sosyal ve çevresel sorunlarının üzerinde durarak, bu sorunlara sorumlu bireyler olarak çözüm önerileri geliştirdiler.