Terakkili Öğrencilerin Girişimcilik Çalışmaları

1837

Her iki yerleşkemizden ortaokul 5. sınıf öğrencilerimiz, 19 – 23 Aralık tarihleri arasında Sosyal Bilgiler derslerinde “Ürettiklerimiz” ünitesi çerçevesinde öğrendiklerini pekiştirmek için “Benim Girişimcilik Örneğim ” isimli bir sonuç ürünü oluşturdular.

Öğrencilerimiz önce yedi coğrafi bölgemizden birisini seçti. Daha önceki öğrenmelerinden yola çıkarak seçtikleri bölgede yapılabilecekleri yatırımlar üzerine taslaklarını hazırladılar. Taslaklarını oluştururken ders notlarından ve atlaslarından faydalanarak ön çalışmalarını gerçekleştirdiler. Ardından hazırladıkları yatırım planını anlattıkları bir afiş tasarladılar. Çalışmanın sonunda girişimcilik örneklerini birbirlerine sundular.

Bu çalışmayla öğrencilerimiz, ekonomi ve coğrafi özellikler arasındaki ilişkiyi ve üretim, yatırım, planlama kavramlarını kendi örnekleri üzerinden tartışarak öğrendi.