Terakkili Kaşifler Keşiflerini Paylaştı

2496

Levent Yerleşkemizden Ortaokul Kaşifler Kulübü öğrencilerimiz, “Kaybolan Semtler: Geçmişten Günümüze Fener Balat” adlı projelerini 12 Haziran Salı günü 6. sınıf seviyesinden arkadaşlarına, öğretmenlerine ve velilerine sundu.

Öncelikle Sosyal Bilgiler öğretmenlerimiz PMIef Türkiye gönüllülerinden Proje Yönetim Süreciyle ilgili eğitim aldılar. Aldıkları eğitim doğrultusunda Kaşifler Kulübü’nü kurarak, kulüp öğrencilerine süreçle ilgili eğitim verdiler.

Öğrencilerimiz PMI (Project Management Institute) standartlarına uygun çalışacakları proje konusunu seçtiler ve PMI aşamalarına göre yapılandırdılar. Proje adı, üyeleri, amacı ve kurallarıyla proje kimlik kartını oluşturup, proje konusunu “Kaybolan Semtler: Geçmişten Günümüze Fener – Balat” olarak belirlediler. Yaptıkları beyin fırtınasıyla proje alt konu başlıklarını seçtiler, zihin haritasını oluşturdular, araştırma yöntem ve tekniklerini belirlediler, proje aktivite ağacını oluşturdular, proje takvimini belirlediler ve çalışmayı başlattılar.

kaşifler kulübü
Zihin Haritası

Proje yönetim sürecine (PMI) uygun olarak çalışılan projede iki alan incelemesi yaptılar. Bu gezilerde inceledikleri yerleri fotoğraflama, video kayıt, sunum, literatür taraması, gözlem ve röportaj tekniklerinin bolca kullanarak inceleme şansı yakaladılar.

Röportaj

Semtte çalışılan alanların bazıları şunlardır:

 • Cibali Kapısı ve diğer kapılar
 • Semtin mimarisi ve UNESCO korumasındaki yerler
 • Fener Rum Patrikhanesi
 • Bulgar Kilisesi (Demir Kilise)
 • Fener Rum Erkek Lisesi
 • Dimitri Kantemir Evi
 • Tarihi Pierre Loti Kahvesi
 • Mehterhane
 • Agora Meyhanesi
 • Ahrida Sinagogu
 • Tekfur Sarayı
 • Caferpaşa Medresesi
 • Kariye Müzesi
 • Sokak Röportajları

Yaptıkları alan incelemesi sonucu elde ettikleri veriler okul koridorunda açılan sergi ile arkadaşlarına tanıttılar. Sergide poster çalışmaları, anket sonuçları, semt inceleme videoları ve öğrenci anlatımlarına yer vererek, projeye dikkat çektiler.

Kaşifler Kulübü öğrencilerimiz projeyle Finlandiya Helsinki Üniversitesi ve Luma Center ortaklığında yürütülen uluslararası proje yarışmasına katıldılar. Proje dünya çapında katılan 500 proje arasında en iyi proje dalında seçilen 27 proje arasına girdi.

kaşifler kulübü

12 Haziran Salı günü ise Fener ve Balat semtlerinin tanınması, tarihi ve kültürel duyarlılık, bilinç ve farkındalığın artırılması ve öğrencilerin keşifsel kaynaklandırma becerilerini geliştirmek amacıyla sunumlarını gerçekleştirdiler.

Öğrenciler okul toplumuna yaptıkları yıl sonu sunumuyla proje yönetim sürecinin son aşamasını tamamladılar. Senenin son kulüp toplantısında proje ile ilgili dönüşümlü düşünce oluşturarak, bu projenin kendilerine neler kattığını, ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını, yeniden çalışsalar ne gibi değişiklikler yapacaklarını ve proje yönetim süreciyle ilgili deneyim, görüş ve önerilerini paylaştılar.

“Kaybolan Semtler: Geçmişten Günümüze Fener – Balat” adlı çalışmayla öğrencilerimiz bir yıl boyunca proje yönetim sürecini hayata geçirdiler. Araştırma, sorumluluk, özgüven ve sunum becerilerini geliştirirken, Fener ve Balat semtleriyle ilgili birincil kanıtları inceleyerek bilgi ve bilinç elde edip, farkındalık kazandılar.

kaşifler kulübü