Terakkili Gençler Güncel Sorunları Felsefi Açıdan Tartıştılar

2869

Her iki yerleşkemizden lise öğrencilerimiz, 19 Kasım Pazartesi günü İstanbul Liseleri Felsefe Kulüpleri Platformu’nun (İLFKP) düzenlediği Dünya Felsefe Günü kutlama etkinliğine katıldı. Atölye çalışmalarından oluşan etkinliğin bu yılki teması “Beden, Birey ve Toplum” idi.

Robert Lisesinde 33 okuldan yaklaşık 350 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Robert Lisesi Türk Müdürü Nilhan Çetinyamaç’ın ve İLFKP’yi temsilen Sona Küçükyan’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Çetinyamaç, Dünya Felsefe Günü’nün anlamını ifade eden ve etkinliğin temasını tanıtan bir konuşma yaptı. Küçükyan, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Ioanna Kuçuradi’nin Dünya Felsefe Günü Bildirisi’ni okuduktan sonra, etkinliğin temel amacı ve platformun bu yıl yapacağı diğer etkinliklerindeki temel problemin ne olduğu konusunda aktarımda bulundu.

Öğrencilerimiz, atölyelerde farklı okullardan öğrencilerle bir araya gelerek, moderatörlerin eşliğinde, “Beden nedir? Kime aittir? Beden üzerinden kimin, nereye kadar söz hakkı vardır? Canlılık nedir? Mutlak bir güzellik algısından söz etmek mümkün müdür? Toplumsal normlar güzellik algımızı nasıl belirlemektedir? Bu algının bedenimizle kurduğumuz ilişki açısından sonuçları neler olabilir?” gibi güncel ve ilgi çekici soru(n)ları felsefi açıdan ele alıp tartışma imkânı buldular. Ötenazi, kürtaj, nüfus politikaları, reklamlar, estetik ameliyatlar, vücut geliştirme gibi örnekler üzerinden Biyo-etik, Biyo-politika ve Biyo-iktidar kavramlarını ve bu kavramlar ile ilgili problemleri tartıştılar.