Terakkili Delegeler TIMUN Konferansı’ndaydı

3017

Her iki yerleşkemizden lise Model United Nations (MUN) Kulübü öğrencilerimiz, 1 – 4 Aralık tarihleri arasında TIMUN 2016 (Turkish International Model United Nations) konferansına katıldı. Birleşmiş Milletler çalışmalarının simülasyon yoluyla öğretildiği bu konferansta Levent Yerleşkemizden öğrencilerimiz Avustralya, Tepeören Yerleşkemizden öğrencilerimiz ise Ermenistan’ın delegeliğini yaptı. Üsküdar Amerikan Lisesi’nin düzenlediği konferansın teması, “Ülkelerin Bir Araya Gelerek Dünya Üzerinde Her Açıdan Sürdürülebilirliği Sağlaması”ydı.

Öğrencilerimiz, güncel konular üzerinde düşünme ve düşündükleri İngilizce dilinde ifade etme becerilerini geliştirdikleri MUN konferanslarında dünyanın çeşitli yerlerinden öğrencilerle bir araya geliyor. Birlikte insan hakları, ekonomi, çevre ve güvenlik gibi çeşitli konularda dünya sorunlarını tartışarak çözümler üretiyorlar.

Levent Yerleşkemizden MUN Kulübü öğrencimiz Alara Morova (12C) BM Özel Konferansı-Alt Komisyon-II Biriminde toplantı başkanı olarak görev aldı. Terakki Tepeören MUN Kulübü (TTMUN) öğrencilerimizden Selin Avcı (11A) ve Ata Taşman Ruanda (11A), Uluslararası Adalet Divanında (ICJ – International Court of Justice) hükümetini temsilen “Demokratik Kongo Cumhuriyetindeki silahlı aktiviteler” ile ilgili davada avukat oldular ve davayı oy çoğunluğuyla kazandılar.

Özel, Politika ve Bağımsızlaşma Komitesinde Ezgi Tosun (10A), “Doğu Akdeniz Bölgesindeki mültecilerin yeniden yerleştirilmesi”; Hukuk Komitesinde İlayda Albaş (10B), “Birleşmiş Milletler görevlerinin cezai sorumluluklarının soruşturulması”; Umay Sezen Acar (10B), Çevre Komitesinde “Çölleşme ve aşırı kuraklıktan kaynaklanan yiyecek azlığını çözebilmek için önlemler alma” sorunu üzerine önceden yazmış oldukları yasa tasarı taslaklarını komitelerinde sunarak yeterli oy alarak tasarı başkanlığı yaptılar.

Ayrıca Ceren Köseoğlu, Ekonomik ve Sosyal Konular Özel Komitesinde Felaketler sonrası yapılan yardımların etkinliğini artırma; Kayra Kapran, Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesinde “Silah taşıyan insansız hava araçlarının güvenli kullanımı için uluslararası yönetmelikleri uygulamaya koyma” sorunu üzerine hazırlamış oldukları kararnamelere başkan yardımcısı oldular ve oy çokluğu ile komitelerinden bu kararnameleri geçirmeyi başardılar.