Terakki Delegeleri NHSMUN 2013 Model Birleşmiş Milletler Konferansındaydı

2855

Uluslararası Model Birleşmiş Milletler Birliği (The International Model United Nations Association – IMUNA)’nin 6 – 9 Mart tarihlerinde New York’taki yaklaşık 3500 katılımcının yer aldığı Birleşmiş Milletler çalışmalarının simülasyon yoluyla öğretilmesini sağlayan NHSMUN (National High School Model United Nations) 2013’e STIMUN (Şişli Terakki International Model United Nations) kulübümüz Malawi devletini temsilen 15 delege ile katıldı.

Delegelerimiz, Birleşmiş Milletler Kadın Meseleleri Komisyonu (CSW); Dünya Sağlık Örgütü (WHO); Sosyal, Kültürel ve İnsani İşler Komitesi (SOCHUM); Ekonomi ve Finans Komitesi (ECOFIN); Dünya Bankası Komitesi (WB); Hukuk Komitesi (LC); Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO); Özel Politik ve Sömürgecilikle Mücadele Komitesi (SpecPol) ve Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik (DISEC) komitelerinde aktif olarak rol alıp görevlerini başarıyla yerine getirdiler.

Konferansa katılan öğrencilerimiz ise Zeynep Koçak, Melis Türkkan, Nazlı Altıok, Osman Aksoy, Berk Ekşi, Bora Aşık, Dilara Küçük, Mert Karpat, İbrahim Akgül, Cem Bayat, Berkayhan Musaoğlu, Yasemin Alara Baykent, Can Bayraktaroğlu, Yiğit Kalpaklı ve Murat Hakan Kır.

 

[nggallery id=29]